มารยาทที่ดีในการใช้สนามยิงปืน ที่ทุกคนควรต้องปฎิบัติตาม

มารยาทในการเข้าใช้สนามยิงปืน

1.การนำอาวุธปืนเข้าสนาม ปืนควรอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

โดยแยกกระสุนออกจากตัวปืน และต้องไม่มีกระสุนอยู่ในรังเพลิง เมื่อถือปืนเดินเข้าสนามอาคารที่พักในสนาม หากเป็นปืนลูกโม่ก็ควรเปิดโม่ค้างไว้ โดยใช้นิ้วเกี่ยวสะพานปืน กรณีถ้าเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ให้ปลอดแม๊กกาซีน ค้างหรือแขวนสไลด์ โดยใช้นิ้วก้อยเกี่ยวไว้กับโก่งไกปืน ทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นว่าปืนในมือนั้นปลอดภัย แต่ถ้าปืนอยู่ในกล่องหรือกระเป๋าก็สามารถถือเข้าสนามได้เลย

2.การแบ่งพื้นที่ระหว่างผู้ยิงในช่องยิงกับผู้ที่มานั่งให้กำลังใจ

เรียกว่าแนวยิงกับหลังแนวยิง โดยผู้ที่อยู่หลังแนวยิงไม่ควรหยิบปืนออกมาเล่นในทุกกรณี ในระหว่างการแข่งขันบางสนาม หากผู้ที่อยู่หลังแนวยิงระหว่างรอเข้าข่องยิงแต่นำปืนออกมาเล่น มีสิทธิ์ที่จะโดน DQ (ใบแดง) จากสนาม กลับบ้านตัวปลิวเลยก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจแค่โดนเตือนให้หน้าแตกก็ว่ากันไป

3.หากผู้มาใช้สนามยิงปืนมีซองปืนติดมาด้วย

ควรตรวจปืนเคลียร์ให้ปลอดภัยแล้วค่อยใส่ปืนไว้ในซองจนกว่าจะเข้าช่องยิง

4.เมื่อเข้าช่องยิงควรวางปืนที่โต๊ะโดยหันปากกระบอกปืนไปด้านหน้าทุกครั้ง

ในกรณีที่จะบรรจุกระสุนเพื่อจะทำการยิงหรือเลิกบรรจุเมื่อยิงเสร็จ ผู้ยิงต้องรักษาแนวปากลำกล้องให้หันไปทางด้านหน้าเสมอ ในการวางปืนที่โต๊ะ สำหรับปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติให้แขวนสไลด์โดยวางหันด้านข่องคลายปลอกขึ้นด้านบน ส่วนปืนลูกโม่ให้เปิดโม่วาง

5.ระหว่างทำการยิง หากมีสัญญาณดังขึ้น ให้วางปืนทันที

เพราะอาจมีผู้ยิงท่านอื่นขอสัญญาณเพื่อลงไปหน้าแนวยิงเพื่อเปลี่ยนเป้า ในขณะนี้ห้ามแตะปืนโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับสัญญาณให้เริ่มยิง

6.เมื่อยิงปืนเสร็จให้ตรวจปืนทุกครั้งว่าปืนปลอดภัย เช็คอย่างละเอียดและต้องมั่นใจว่าไม่มีกระสุนค้างอยู่ในรังเพลิง

ในขั้นตอนนี้เมื่อจะนำปืนออกจากสนามให้ปฏิบัติในขั้นตอนอย่างแรกที่อธิบายไว้ตอนต้น
เพียงเท่านี้ ท่านก็จะเป็นนักยิงปืนที่มีมารยาทที่ดีในการใช้สนามยิงปืน อย่าลืมว่าเหตุการณ์ปืนลั่นในสนามยิงปืนมักเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้สนาม หากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้า ควรใส่ใจและปฏิบัติอย่างที่ได้สาธยายไว้ทุกประการโดยเคร่งครัด โดยเริ่มจากตัวเรา


ที่มา : ชมรมครูฝึกยิงปืน


Like ให้ด้วยจะดีมาก


Loading...

You may also like...