รับปืนมาใหม่ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยอะไรบ้างก่อนนำไปใช้งานจริง

ผู้ใช้อาวุธปืนจะต้องหมั้นตรวจสภาพอาวุธปืนที่ตนใช้ประจำอยู่เสมอ ซึ่งจะนึกเสมอว่าอาวุธปืนที่ใช้ถืออยู่นั้นเป็นเพือนที่ดีต่อเมื่อได้ผจญหน้าศัตรู และอาวุธที่ใช้ทำการยิงจะต้องไม่ขัดข้องในโอกาสนั้นด้วย เหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นที่เราจะหวังผลตอบแทนอย่างได้ผล แต่ถ้าหากมีเหตุอันเป็นไปที่ท่านใช้อาวุธปืนของท่านไม่ได้ผล ก็ย่อมเป็นการเสียเปรียบต่อศัตรู อาวุธปืนที่ไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อย เมื่อทำการยิงแล้วเกิดติดขัดขึ้น ก็เท่ากับท่านถือท่อนเหล็กไว้ในมือเท่านั้น ฉะนั้นก่อนที่ท่านจะนำอาวุธปืนไปในลักษณะใด ๆ ก็ตาม จึงควรได้พิจารณาตรวจสภาพความเรียบร้อยเสียก่อน

วิธีการตรวจ

ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยทั่วไป ควรจะได้แบ่งขั้นของการตรวจ ดังนี้

ก. ตรวจสภาพภายนอก

ข.ตรวจสภาพภายใน

ค.ตรวจสภาพชิ้นส่วนของเครื่องกลไก (ในขั้นถอด-คุมปกติ)

ง. ตรวจสภาพการทำงานของเครื่องกลไก

ก. ตรวจสภาพภายนอก

-ตรวจสภาพภายนอกของปืนตั้งแต่ปากลำกล้องจนถึงพานท้าย ว่ามีส่วนใดหลวมคลอน หรือผิดสภาพเดิม หรือไม่

– ตรวจการยึดของควงเกลียว หรือหมุดเกลียวต่าง ๆ ว่าได้ขันไว้แน่นหรือไม่ ถ้าไม่แน่นก็จัดการไขเสียให้แน่น

ข. การตรวจสภาพภายใน

หมายถึง การตรวจสภาพภายในลำกล้อง รังเพลิง และช่องหรือซอก ภายในตัวปืนซึ่งจะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นผง สนิม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตัวปืน หากมีค้างคาอยู่จะต้องจัดการให้หมด

ค. การตรวจสภาพชิ้นส่วนของเครื่องกลไก (ในขั้นการควบคุมปกติ)
คือ การถอดเอาชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามที่กำหนดในขั้นการถอด-คุม ปกติ ออกมาพิจารณาดูว่า ไม่มีส่วนใดผิดปกติ หรือ ชำรุด

ง. การตรวจสภาพการทำงานของเครื่องกลไก

สำหรับการตรวจในขั้นนี้ควรมีกระสุนหัดบรรจุ เพื่อใช้ในการทดสอบด้วย เพื่อให้ทราบว่ารอบการทำงานของปืน เป็นไปโดยไม่มีการติดขัด คือ

– เพื่อให้ทราบว่า ปืนสามารถบรรจุกระสุนได้หรือไม่ โดยเฉพาะเครื่องกระสุน(ซองกระสุน) ที่จะต้องใช้ร่วมด้วย เพื่อให้ทราบว่าไม่มีการขัดข้อง]

– ปืนสามารถทำการปิดท้ายกระสุน ได้สนิทหรือไม่

– ปืนสามารถทการรั้งปลอกกระสุน ได้หรือไม่

– ปืนสามารถทำการคัดปลอกกระสุน ได้หรือไม่

– ปืนสามารถทำการยิงทีละนัด และยิงปืนชุด ได้หรือไม่

– ปืนสามารถทำการห้ามไก ได้หรือไม่

ตรวจแรงเหนียวไก

การตรวจแรงเหนียวไกนี้ กระทำเพื่อจะสอบหาค่าของแรงที่ใช้ในการเหนี่ยวไกปืน (เป็น กก.หรือ ปอนด์) หรือที่เรียกว่า น้ำหนักไกปืน โดยเฉพาะอาวุธปืนที่ใช้ ในราชการทหารและตำรวจ จะต้องมีน้ำหนักไกอยู่ในเกณฑ์ระหว่างที่ได้กำหนดไว้กับอาวุธปืนชนิด หรือแบบของปืน นั้น ๆ เช่น ปพ.86 อยู่ 5.5-6.5 ปอนด์

ตรวจการลั่นไก

พิจารณาถึงความยาวของปลายเข็มแทงชนวน ว่าโผล่พ้นจากหน้าลูกเลื่อนในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ โดยทำการถอดลูกเลื่อนออกจากตัวปืน และถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของลูกเลื่อนออก แล้วเอาเข็มแทงชนวนสวมไว้ที่เดิม ดันท้ายเข็มแทงชนวนไปข้างหน้าสุด ปลายเข็มแทงชนวนที่โผล่พ้นหน้าลูกเลื่อนจะต้องอยู่ในเกณฑ์ 1.7 – 2.0 มม. ถ้าสั้นกว่าที่กำหนดอาจทำการยิงแล้วไม่ลั่น ส่วนที่ยาวเกินกำหนดจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้จอกชนวนท้ายปลอกกระสุนทะลุได้เมื่อลั่นไก ซึ่งจะทำให้แก๊สรั่วไหลมาทางท้ายปลอกระสุน จะเป็นเหตุให้ความเร็วต้นลดลง


ที่มา : sanpawut.police.go.th


Like ให้ด้วยจะดีมาก


Loading...

You may also like...