กระสุนชนิดใดที่เหมาะสำหรับป้องกันตัว มากที่สุด

กระสุนที่ส่วนใหญ่ฝากความมั่นใจได้ ก็คือกระสุนที่ทำงานได้เรียบร้อย ป้อนกระสุนได้ปกติ ไม่ติดขัด

ซึ่งก็คือกระสุน FMJ หรือ FULL METAL JACKET หรือ กระสุนหัวมนเคลือบเปลือกแข็ง นั่นเอง

กระสุนหัวรู ประเภท FEDERAL HYRDA SHOCK ดังภาพ ต้องลองยิง ลองโหลด ลองดูการทำงาน

การป้อนกระสุนว่าติดขัดกับทางลาดท้ายรังเพลิงหรือไม่ด้วยครับ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตำแหน่งการวางกระสุนบนเป้าหมายที่จะยิงด้วย ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมเช่นกัน

เอาอำนาจทะลุทะลวง ก็ต้องใช้กระสุน หัวมนเคลือบเปลือกแข็ง ล่ะครับ

จำพวกหัวรู กระสุนจะขยายหน้าตัดเพิ่มขนาด พลังงานถ่ายเทให้กับเป้าหมาย

มันก็จะไม่ทะลุ ครับ

กระสุน .38 ใช้ป้องกันตัว ชีวิตและทรัพย์สิน แบบอุ่นใจ ไม่ว่าสถานการณ์ใด

ก็กระสุนหัวมน ธรรมดา นี่แหละครับ กระสุนหัวตัดเป็นประสุนซ้อมครับ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระสุน fmj


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...