มาดูกันว่าข้างในกระสุนปืนลูกซอง ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

กระสุนปืนลูกซอง

กระสุนลูกปรายเม็ดใหญ่แบบอเมริกันเรียกว่า ลูกบั๊ค ลูกชนิดนี้นิยมใช้กันมีอยู่ 7 ขนาด ดังนี้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ooo buck

1. ขนาด OOO Buck (ทริปเปิ้ลโอ) ขนาดความยาวของกระสุน 2 3/4 นิ้ว แบบธรรมดา (ไม่ใช่แบบแม็กนั่ม) ภายในปลอกกระสุนจะมีลูกตะกั่วกลม ๆ บรรจุอยู่ 8 เม็ด แต่ละเม็ดจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 0.35 นิ้ว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ oo buck

2. ขนาด OO Buck (โอโอ บั๊ค หรือ ดับเบิลโอ) เป็นขนาดยอดนิยมในไทย และเนื่องจาก มี 9 เม็ด คนไทยจึงนิยมเรียกว่า ลูกเก้า (เรียกจำนวนเม็ดไม่ได้เรียกจากเบอร์กระสุน) โซนยุโรป เรียกลูกแบบเดียวกันนี้ว่า SG มี 9 เม็ดเหมือนกัน ถ้าเป็นกระสุนแม็กนั่มจะมี 12 เม็ด แต่ละเม็ดจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 0.33 นิ้ว หรือ 8.38 มม. กระสุนเบอร์นี้อันตรายมาก สามารถยิงกวาง หมี หมูป่า หรือสุนัขป่า ได้ เป็นที่นิยมใช้โดยทั่วไป

3. ขนาด O Buck (โอ บั๊ค ) มีลูกปรายบรรจุอยู่ 12 เม็ด เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละเม็ด เท่ากับ 0.32 นิ้ว

4. ขนาด 1 Buck (1 บั๊ค) มีลูกปรายบรรจุอยู่ 16 เม็ด เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละเม็ด เท่ากับ 0.30 นิ้ว หรือ 7.6 มิลลิเมตร นับว่าเป็นลูกปืนที่หวังผลได้มากในระยะของปืนลูกซอง

5. ขนาด 2 Buck (2 บั๊ค) มีลูกปรายบรรจุอยู่ 20 เม็ด เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละเม็ด เท่ากับ 0.27 นิ้ว

6. ขนาด 3 Buck (3 บั๊ค) มีลูกปรายบรรจุอยู่ 24 เม็ด เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละเม็ด เท่ากับ 0.25 นิ้ว

7. ขนาด 4 Buck (4 บั๊ค) มีลูกปรายบรรจุอยู่ 27 เม็ด เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละเม็ด เท่ากับ 0.24 นิ้ว ลูกขนาดนี้โตกว่าลูกกรดเล็กน้อย ใช้ยิงสัตว์ขนาดกลางๆ เช่น แพะได้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ shotgun ammo types

ลูกโดดแบ่งตามลักษณะของหัวกระสุนดังนี้

1.แบบ Brenneke เป็นลูกโดดที่มีลักษณะผิวเลียบจะมีครีบเฉียง ทรงกระบอก หัวมนแหลม มีหมอนรองกันแก๊สรั่วติดส่วนท้ายหัวกระสุน

2.แบบ Foster ตัวลูกโดดจะมีลักษณะทรงกระบอกหัวมน แต่ที่ผิวจะมีครีบเฉียงหรือ Helical Ribbing ไปตามความยาวกระสุน และร่องรอบๆตัว เพื่อให้กระสุนเกิดการหมุนตัวเพื่อรักษาสมดุล เช่น Remington Slugger ยิงกับปืนลูกซองลำกล้องเรียบ (Smooth Bore) ใช้โช้คแบบ Improved Cylinder หรือ Cylinder

3.แบบ Sabboted Slugs: ภาษาฝรั่งเศสแปลว่ารองเท้าไม้หรือรองเท้า ( ตัวลูกโดดจะเรียบและมีเปลือกพลาสติก Polyethylene หุ้มซึ่งจะหลุดออกเมื่อกระสุนพ้นปลายลำกล้อง เช่น Remmington Premier Copper Solid ) ซึ่งผู้ผลิตแนะนำอย่างยิ่งให้ยิงกับปืนลูกซองลำกล้องมีเกลียว ( Fully Rifled Barrel )จึงจะแม้นยำและได้ผลโดยระยะ 100 หลา มีการทดสอบสามารถทำกลุ่มกระสุนได้ 2 ½ นิ้ว – 5 นิ้ว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ shotgun ammo types

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd