การเล็งปืนลูกซองที่ถูกต้องนั้นเค้าทำอย่างไรกัน มีปืนแล้วต้องใช้ให้เป็น

การยิงปืนลูกซองให้มองผ่านหลังสะพานบนลำกล้อง มองจ้องไปที่เป้า ให้เห็นภาพเป้าให้ชัด การยิงเป้าเคลื่อนที่ ต้องยิงดักหน้าเป้า ยิงไปโดยที่อย่าหยุดปืน เหนี่ยวไกแล้วก็ยังต้องวาดปืนเลยหน้าไป

ปืนลูกซองเป็นปืนที่ยิงกระสุนลูกปรายขนาดต่างๆกัน โดยมีอุปกรณ์บีบกลุ่มกระสุนติดตั้งตรงปลายลำกล้อง ทำให้สามารถกำหนดขนาดกลุ่มกระสุนได้ตามระยะที่ต้องการยิง อีกทั้งมีความหลากหลายของขนาดเม็ดลูกปราย สามารถเลือกให้เหมาะสมกับสัตว์ที่ต้องการจะยิง

สิ่งสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการยิงปืนลูกซองคือ การเลือกเบอร์โช้คให้เหมาะสมกับระยะที่ต้องการยิง ผมขอกล่าวสรุประยะที่ต้องการจะยิงออกเป็นใหญ่ๆ 3 ระยะ

-ระยะใกล้  หมายถึงระยะไม่เกิน 15 เมตรเข้ามา  ควรใช้ Improve cylinder choke

-ระยะปานกลาง  15  ถึง  25 เมตร  ใช้ Modified choke

-ระยะไกล   25  ถึง  40  เมตร  Full choke

ปืนลูกซองปั้มหรือออโต มีลำกล้องเดียว ท่านก็ถูกจำกัดอยู่แค่โช้คเดียวครับ แม้นว่าปืนรุ่นใหม่ๆ จะติดตั้งโช้คแบบเปลี่ยนได้ แต่ตอนอยู่ในทุ่ง เป็ดบินผ่านมาระยะไกลบ้าง  ใกล้บ้าง  จะมาไขโช้คกลับไปกลับมา เกลียวเสียพอดี ก้มๆเงยๆ เดินไปมุดไป ล้วงกระเป๋าหาโช้คสำรอง อ้าว ตกหายไปไหนแล้ว แล้วจะไปหาซื้อจากร้านไหนได้หละ

เสน่ห์อย่างนึงของปืนลูกซองแฝดก็คือ ในปืนกระบอกเดียว มีโช้คสองเบอร์ครับ ยิงทำกลุ่มที่ต้องการที่ระยะต่างกัน เวลาไปยิงนกจริง เรากำหนดระยะไม่ค่อยได้หรอกครับ การมีโช้คที่เหมาะสมกับงาน จะสามารถเก็บเป้าได้ผลมากกว่าครับ

ลูกซองแฝดล่าสัตว์ ส่วนใหญ่จะทำโช้คมาสองแบบคือ  สำหรับยิงไกล  Modified / Full ลำกล้อง 28 นิ้ว  และสำหรับยิงใกล้ Improve cylinder / Modified  ลำกล้องยาว  26  นิ้ว

ในระยะหลังนี้ โรงงานเอาใจนักยิงปืนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ชอบยิงแต่เป้าหมายไกลๆ เลยทำโช้คสำหรับระยะครึ่งทาง ระหว่าง Full กับ  Modified ออกมาอีก เรียกชื่อ Improve modified  กลุ่มก็จะกว้างกว่า  Full นิดหน่อย  แล้วก็จัดชุดลำกล้องออกมาใหม่ เป็นโช้ค Improve modified / Full และทำลำกล้องยาว  30 นิ้วมาให้ด้วย   ลำกล้องที่ยาวกว่าจะน้ำหนักมากกว่าหน่อย และทำให้สามารถกวาดปืนตามเป้าได้นิ่มนวลกว่า เหมาะกับระยะไกลๆมาก

ปืนแฝดขนาน คงเป็นปืนชนิดสองไกแน่นอน…………ปืนแบบนี้เป็นปืนล่าเป็นส่วนใหญ่ จึงทำสองไก เพื่อเลือกยิงลำกล้องใดก่อน-หลังได้สะดวก (กรณีบรรจุกระสุนต่างชนิดกัน)

ส่วนปืนแฝดซ้อน ของคุณเป็นชนิด สองไก หรือไกเดียวล่ะครับ…………ถ้าสองไก ก็ใช้ได้แบบเดียวกับแฝดขนาน………….ถ้าเป็นไกเดียว จะเป็นปืนสำหรับแข่ง การยิงออกไป จะใช้การเหนี่ยวไกสองครั้ง ซึ่งเหนี่ยวครั้งแรกส่วนใหญ่จะเป็นลำกล้องล่าง………เหนี่ยวครั้งที่สองจะเป็นลำกล้องบน หากบรรจุกระสุนต่างชนิดกัน จะเลือกยิงไม่ได้ ต้องยิงออกไปตามลำดับที่กลไกกำหนดไว้.


ที่มา : http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=26682.


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd