ข้อดี-ข้อเสีย ของการมีปืนเอาไว้ครอบครอง

ข้อดี-ข้อเสีย ของการมีปืนเอาไว้ครอบครอง

ข้อดี

1. เป็นเครื่องมือและหลักประกันในแนวคิดป้องกันตนเองตามที่กฎหมายไทยนั้นอนุญาต

2. เป็นอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขันกีฬา การต่อยอดเพื่อเป็นนักกีฬาในประเภทกีฬาสากล

3. เป็นความรู้แขนงวิชาอาวุธศึกษา / หลักฟิสิกส์

4. เป็นสินทรัพย์ในประเทศไทยที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ราคาในอนาคตผมคาดการณ์ว่าสูงขึ้น

5.เป็นเครื่องมือในการเข้าสังคม

6.เป็นความสุขทางจิตใจของผู้ได้ครอบครอง

7.ทำให้รู้สึกปลอดภัยในการเดินทางเวลาไปไหนไกลๆ

8.การยิงปืนสามารถช่วยฝึกสมาธิ หรือลดความเครียดได้

9.การยิงปืนก็เป็นกีฬาอย่างหนึ่ง ที่สามารถช่วยฝึกทักษะความแม่นยำและสติของผู้ยิง

10.ใช้ถ่ายรูปอวดลงโซเชียล ประกาศให้โลกรู้ว่าเรา “รวย”

ข้อเสีย

1. ผู้ใช้อาวุธปืนขาดจิตสำนึก ความสูญเสียจะเกิดขึ้น ทั้งประมาณค่าได้และประมาณค่าไม่ได้

2. การนำมาใช้แต่ละครั้งก่อให้เกิดมลพิษ เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากร และเกิดโทษต่อร่างกายในระยะยาวของผู้ใช้อาวุธหากไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

3. หากผู้ที่ใช้อาวุธ ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจนำไปสู่การละเมิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย

4. กรณีหลงไหลเกินกว่าแหล่งเงินทุนของกำลังตัว อาจนำมาซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

5.อาจนำไปใช้ในทางที่ผิด

6.อาจทำให้คนทั่วไป(ผู้ที่ไม่ได้มีความสนใจเรื่องอาวุธปืน)มองคุณในทางลบได้

7.มีปืนแล้ว แต่ไม่มีสติจะนำพาภัยอันตรายมาให้คุณได้

8.สิ้นเปลืองอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม กระสุน หรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

9.มีราคาแพง

10.มีปืนแล้วก็ใช่ว่าจะป้องกันตัวได้เสมอไป เพราะบางทีอาจเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุ


ที่มาของรูปประกอบ : 

https://youtu.be/EXgv4N5Chbs

https://youtu.be/kdnPGR-ZZk0


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...