สิ่งที่ควรรู้ กฎแห่งความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืน

สิ่งสำคัญมากที่นักยิงปืนทุกคนต้องมีคือ “สติ” แต่มีสติอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรู้อีกว่าเมื่อปืนอยู่ในมือเราแล้วจะทำให้มั่นใจอย่างไรว่ามันปลอดภัย สิ่งที่ควรรู้เพื่อให้ผู้ใช้อาวุธปืนสามารถใช้ปืนได้อย่างปลอดภัยเต็มประสิทธิภาพ มีวิธีการดังนี้

1. เมื่อจับปืนทุกครั้งให้พึงระลึกเสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่  ไม่ว่าจะอยู่ในสนามยิงปืน หรือ สถานที่ใดก็ตาม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ gun safety

2. ตรวจปืนทุกครั้งที่จับว่ามีกระสุนบรรจุอยู่หรือไม่ มีวัสดุอื่นใดติดค้างอยู่ในลำกล้องหรือไม่  ถึงแม้ผู้ส่งจะส่งมาลักษณะเคลียร์กระสุนแล้วก็ตามและทำโดยถนุนถนอม และให้หันไปในทิศทางที่ปลอดภัย 3. อย่าเล็งปืนไปที่บุคคล สิ่งมีชีวิตหรือของมีค่า ถ้าผู้ยิงไม่ต้องการยิง ไม่ว่าจะอยู่ในสนามยิงปืน สถานที่ใดก็ตาม
4. อย่าเล็งปืนไปทางวัสดุอื่นใดที่อาจทำให้หัวกระสุนสะท้อนกลับหรือแฉลบได้  เช่น วัสดุที่มีผิวแบบเคลือบแข็ง ผิวน้ำ
5. อย่าพูดคุยกับผู้อื่นในขณะยิงปืน เนื่องสมาธิต้องอยู่ที่ปืนที่สำคัญจะไม่ได้ยินเสียงเนื่องจากสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง
6. อย่าทิ้งปืนที่บรรจุกระสุนไว้ในที่ซึ่งบุคคลอื่นโดยเฉพาะเด็กอาจหยิบฉวยเอาไปเล่นได้ง่าย อาจจะเกิดการขโมยเพื่อนำไปก่อเหตุหรือขายเป็นปืนเถื่อน..กรณีเด็กจะทำเรียนแบบหนัง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

7. อย่าหันปากกระบอกปืนไปทางด้านข้างหรือด้านหลัง ขณะจับปืนอยู่ในแนวยิง  เนื่องจากจะเกิดอันตรายกับสามชิกท่านอื่นที่อยู่ด้านข้างหรือผู้ที่อยู่หลังแนวยิง
8. เมื่ออยู่ในห้องฝึกหรือสนามยิงปืนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้ควบคุมการฝึกอย่างเคร่งครัด คารพกฎระเบียนของสนามอย่างเคร่งครัด เช่นไม่บรรจุกระสุนหลังแนวยิง วางปืนทุกครั้งที่มีการติดเป้า
9. ถ้าไม่เก็บปืนไว้ในซองปืนต้องจับในลักษณะเปิดลูกโม่ หรือให้โครงเลื่อนปืนอยู่ในลักษณะค้างโครงเลื่อนหรือสไลค์ปืนไว้ ให้วางปืนในลักษณะที่ปลอดภัย เช่นเปิดโม่ค้างหรือค้างโครงเลื่อนหรือสไลค์ และต้องไม่มีกระสุนอยู่ในปืน
10. การส่งปืนให้ผู้อื่นต้องส่งในลักษณะเปิดลูกโม่ หรือให้โครงเลื่อนหรือสไลค์ปืนอยู่ในลักษณะค้างโครงเลื่อนปืนไว้ 
และแยกกระสุนปืนออกทุกครั้ง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ gun safety

ที่มา : ชมรมทหารกองหนุน


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...