มาเรียนภาษาปืนกันเถอะ คำศัพท์ปืน พร้อมคำแปลภาษาไทย

คำศัพท์ปืน พร้อมคำแปล

Action    เครื่องกลไก, เครื่องกลไกชุดนี้ประกอบติดตั้งอยู่ท้ายลำกล้องปืน มีหน้าที่ประจุกกระสุนเข้ารังเพลิง อัด  กระสุนให้แน่นสนิทกับรังเพลิง และป้องกันมิให้ปลอกกระสุนถอยหลังในขณะดินปืนแปรสภาพเป็นแก๊สขับดันกระสุน กอปรด้วยลูกเลื่อนและชุดกลไกในการลั่นไกยิงทั้งหมด Short Action เครื่องกลไกปืนช่วงสั้น เช่น แบบของ “เมาเซอร์ ชอร์ท แอคชั่น” เครื่องกลไกแบบนี้มักนิยมใช้ในการสร้างปืนแบบลูกเลื่อน ซึ่งใช้กระสุนช่วงยาวเพื่อปรารถนาจะให้ช่วงของการชักลูกเลื่อนสั้นลงความยาวของช่องสลัดปลอก ซึ่งเจาะไว้ในปืนสั้นกว่าความยาวของช่วงตัวกระสุน แต่ยังยาวกว่าปลอกกระสุนของกระสุนนั้นๆ  รวมถึง ระบบกลไก ปืน แบบต่างๆ เช่น คานเหวี่ยง  โยนลำ( ป้ำ ) ทั้งเดี่ยว และ แฝดลูกซอง เป็นต้น Fabbri

Auto-Loader    ปืนประจุเอง, ซึ่งจัดอยู่ในจำพวกปืนกึ่งอัตโนมัติ สามารถป้อนกระสุนเข้ารังเพลิงเองแต่ไม่สามารถยิงได้ในตัวเหมือนปืนกล การยิงทุกครั้งผู้ยิงต้องเหนี่ยวไกทุกนัดไป เป็นคำใช้เรียกของปืน ซึ่งนิยมกันแพร่หลายมากกว่า คำว่า “Semi-Automatic” มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันกับ “Self-Loading” ซึ่งใช้แทนกันและกันได้

Automatic    อัตโนมัติ เป็นคำคุณศัพท์ ขยายมุ่งแสดงแบบของปืน ปืนอัตโนมัติในด้านอาวุธศึกษาหมายถึงปืนกล เพราะหลักการของปืนประเภทนี้ เพียงแต่เหนี่ยวไกอุบนิ่งเฉยไว้ปืนก็สามารถสลัดปลอกป้อนกระสุน ปิดรังเพลิง และยิงได้เองในตัวต่อเนื่องกันไปจนกระสุนหมดแม็กกาซีน แต่โดยทั่วไปมักจะใช้คำนี้อย่างแพร่หลายจนเคยชิน โดยหมายถึงปืนแบบประจุเอง หรือปืนแบบกึ่งอัตโนมัติ

Ballistics   ขีปนะวิทยา เป็นวิทยาการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกระสุนปืน เป็นวิชาการอย่างกว้างขวางแผ่คลุมไปถึงหลักการสร้างอาวุธปืน และผลิตกระสุนอันเป็นสมุฏฐานในการก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแหวกพุ่งของกระสุน พร้อมทั้งผลซึ่งกระสุนยังให้เกิดขึ้นแก่เป้าหมาย

Ballistic Properties    พฤติขีปนะ (the functioning properties of the ammunition or those properties other than dimensions and appearance) หมายถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ แสดงถึงการเคลื่อนไหวและผลงานซึ่งกระสุนจะประสิทธิ์ให้ อันเป็นวิสัยของกระสุน ซึ่งนอกเหนือไปจากลักษณะ รูปร่าง และขนาด

Barrel    ลำกล้องปืน Tapered barrel ลำกล้องปืนแบบโคนใหญ่และค่อยๆ เรียวเล็กลงทางปลาย แบบโคนใหญ่ปลายเล็ก

คำสัพท์ปืน

Base Ward     หมอนรองดิน ส่วนมากประกอบติดตายตัวมากับปลอกกระสุนของกระสุนลูกซอง เพื่อให้ดินทั้งหมดอยู่ตรงหน้าประตูของห้องแก๊ป คอยรอการจุดจากประการแก๊สร้อนของแก๊ป ซึ่งจะวิ่งพุ่งผ่านรูหรือประตูออกมา

Battery Cup    ถ้วยแก๊ปหรืออีกนัยหนึ่งฝาครอบแก๊ปนั่นเอง ติดตั้งประกอบปิดเป็นฝาของห้องแก๊ป อยู่ตรงกึ่งกลางจานท้ายกระสุน โดยแท้จริงแก๊ปบรรจุอยู่ในถ้วยหรือติดอยู่กับฝาครอบแก๊ป

Beavertail    ในด้านวิชาเทคนิค หมายถึงรูปร่างและลักษณะอันใหญ่โตของกระโจมมือของปืนไรเฟิลหรือของปืนลูกซอง กระโจมมือแบบนี้ (บีเวอเทล) กว้างกว่ากระโจมมือขนาดมาตรฐาน ซึ่งนิยมเป็นหลักการสร้างของกระโจมมือทั่วไป มีความมุ่งหมายเพื่อให้จับได้เต็มมือมั่นเหมาะขึ้น กระโจมมือของปืนไรเฟิลยาวแบบยิงเป้าจัดอยู่ในจำพวกนี้

Belted Cartridge    ปลอกกระสุนซึ่งมีสันสูงตรงโคนปลอก เช่นกระสุนขนาด .375 H&H แม็กนั่ม สันนี้สร้างติดตายตัวกับปลอกกระสุน นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปลอกกระสุน ค่าใช้จ่ายในการสร้างปลอกแบบนี้สูง  สันนี้อยู่ถัดต่อจากร่องสำหรับฝังขอรั้ง (Cannelure) บ่าในรังเพลิงชนแน่นสนิทกับสันในการอัดกระสุนให้แน่นติดกับรังเพลิง

Big Game   กีฬาล่าสัตว์ใหญ่ คำนี้นิยมใช้ในประเทศอเมริกากันมาก แต่จะนำไปใช้ในประเทศอื่นดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องกัน แท้จริงในประเทศอเมริกามิได้มีสัตว์ป่าใหญ่ๆ เลย จึงนิยมกันเฉพาะในสหรัฐว่าสัตว์ซึ่งมีขนาดใหญ่ เช่น กวางดาว Deer  ละมั่ง Antelope และหมีดำ Black Bear  จัดว่าเป็นสัตว์ใหญ่ทั้งสิ้น แต่ในประเทศเราจัดเป็นสัตว์ขนาดกลาง สัตว์ใหญ่ของเราควรจะเป็นตั้งแต่ชั้นวัวแดงขึ้นไป

Bolt   ลูกเลื่อน นอกจากจะป้อนกระสุนเข้ารังเพลิงและดึงกระสุนออกแล้ว หน้าที่อันสำคัญของลูกเลื่อนอย่างแท้จริงก็เพื่อป้องกันการดันกลับของปลอกกระสุนในขณะดินปืนแปรสภาพเป็นแก๊ส

Bolt Release   หมุดคลายลูกเลื่อน โดยมากมักมีประกอบใช้กับปืนแบบโยนลำและแบบกึ่งอัตโนมัติ ต้องกดหรือผลักหมุดนี้เสียก่อน จึงสามารถกระชากลูกเลื่อนให้ถอยหลังเปิดสลัดกระสุนออกจากรังเพลิงได้โดยไม่ต้องยิงปืน

Bore    รูลำกล้อง ไม่จำกัดว่าจะมีเกลียว หรือเกลี้ยงปราศจากเกลียว เป็นทางเดินของหัวกระสุนและลูกปราย Smooth Bore ลำกล้องเกลี้ยงปราศจากเกลียวเช่น รูลำกล้องของปืนลูกซอง

Breech    ท้ายลำกล้องของลำกล้องปืนทุกแบบ ต้องเป็นทางเข้าหรือประตูเข้าของกระสุนไปสู่รังเพลิง

Breech Bolt  หรือ  Breech Block     คำสองคำนี้ใช้แทนกันได้และบางครั้ง ในบางกรณีก็ใช้ลูกเลื่อน Bolt แทน คำทั้งสองนี้ได้ เป็นเครื่องกลไกเปิดท้ายลำกล้องของปืนเพื่อป้องกันการดันกลับของกระสุนเช่นกัน ในสมัยปืนประจุปากก็เรียกส่วนที่เปิดท้ายลำกล้องว่า Breech Block และในปัจจุบันสำหรับปืนลูกซองทั้งเดี่ยวและแฝดก็เช่นกัน  นิยมเรียกแท่งเหล็กซึ่งสร้างติดตายตัวเป็นส่วนหนึ่งของโครงปืน ซึ่งทำหน้าที่ปิดท้ายลำกล้อง Breech Block    ส่วนปืนแบบลูกเลื่อนก็เรียกว่า Bolt  ในด้านปืนยิงซ้ำในแบบอื่นๆ รวมทั้งปืนกึ่งอัตโนมัติและปืนกลนิยมเรียกว่า Breech Bolt

Breech Loading    หลักการประจุท้ายซึ่งเป็นหลักการของปืนทั่วไปในสมัยปัจจุบัน หลักการประจุกระสุนเข้ารังเพลิงทางโคนลำกล้อง

Breech with Wings    ท่านจะพบคำนี้บ่อยๆ เมื่อศึกษาอาวุธปืนลูกซองแฝดและปืนไรเฟิลแฝด หมายถึงโครงเหล็กปิดท้ายลำกล้อง (Breech Block) มีแผ่นเหล็กเล็กๆ รูปร่างคล้ายเล็บมือยื่นออกมาคอยประคองท้ายลำกล้องไว้ทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันมิให้โคนลำกล้องเอียงไปท้างซ้ายหรือทางขวาในขณะปืนลั่น เรานิยมเรียกกันว่า “บังไฟ”

Bullet   หัวกระสุน

Butt    ฝ่าพานท้าย พานท้ายปืนกอปรด้วยคอพานท้าย บ่าพานท้าย โหนกพานท้าย สันพายท้าย ส้นพานท้าย ฝ่าพานท้าย ปลายพานท้ายและตุ้มพานท้าย

Butt-Plate    รองพานท้าย

Caliber    ขนาดลำกล้องของปืนไรเฟิลและปืนพก ขนาดลำกล้องจะเป็นอย่างไรก็อาศัยเส้นผ่าศูนย์กลางของลำกล้องวัดจากสันเกลียวถึงสันเกลียวด้านตรงกันข้ามเป็นสำคัญ

Cammeluae    ร่องแนว คำนี้จะพบเสมอในการศึกษากระสุนปืนมีความหมายและใช้แตกต่างกันดังนี้
1.   ในด้านปลอกกระสุน  หมายถึงร่องรางรอบๆ ปลอกซึ่งอยู่ถัดจากจานท้ายกระสุน สำหรับเป็นร่องฝังของรังกระสุน ในบางกรณีก็ใช้เรียกร่องราง ซึ่งมีอยู่บนตัวปลอกกระสุนตรงใกล้ปลายปลอกกระสุนปืนบางแบบ เช่น ปลอกกระสุนของกระสุนขนาด .357 แม็กนั่ม และขนาด .38 สเปเชียลบางแบบเป็นต้น
2.   ในด้านหัวกระสุน หมายถึงร่องรองรอบๆ ฐานกระสุน ซึ่งเป็นที่อยู่ของน้ำมันเครื่องอย่างแข็งซ่อนฝังไว้ใต้ปากปลอก และหมายถึงร่องแนวต่างๆ ซึ่งทำไว้ตรงปากเปลือกกระสุนของกระสุนหัวอ่อน และกระสุนซึ่งมีระบบการควบคุมการขยายตัว เพื่อให้เป็นแนวทางในการฉีกเปลือกของหัวกระสุนออกในการบานขยายตัวของหัวกระสุน

Carbine   เป็นชื่อใช้สำหรับเรียกปืนไรเฟิล ซึ่งมีลำกล้องสั้นๆ แรกเริ่มเดิมทีปืนประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อให้หน่วยทหารม้าใช้ในการปฏิบัติงาน

Case   ปลอกกระสุน หรือหีบใส่ปืน    Empty Case  ปลอกเปล่า  ,   Efred Case ปลอกซึ่งยิงแล้ว

Center fire   หลักการแทงชนวนตรงกลางของจานท้ายกระสุน

Chamber   รังเพลิง

Chamber Cone    บ่ารังเพลิงหรือกรวยรังเพลิง คำนี้พบมากในขณะศึกษาปืนลูกซอง หมายถึงบริเวณพื้นหน้าตะแคงเท เชื่อมต่อรังเพลิงและลำกล้อง

Choke    อุปกรณ์ปรับม่านลูกปรายของปืนลูกซอง

Comb    โหนกของพานท้ายปืน เป็นยอดสูงของสันพานท้าย เชื่อมต่อบ่าของพานท้ายและสันของพานท้าย

Combustion   การเผาไหม้ของดินปืนในลำกล้อง

Corrosion    การเป็นสนิมอย่างช้าโดยปฏิกิริยาของออกซิเจน ซึ่งเป็นแก๊สผสมอยู่ในอากาศ

Creep   อัตราการลากไก  อาการลากไกปืน  เริ่มตั้งแต่ไกถูกกดให้เคลื่อนเรื่อยๆ มาจนถึงการสับของนก

Crimp   ปลายจีบ  หมายถึงส่วนของปากของปลอกกระสุนลูกซองตรงบริเวณซึ่งถูกจีบพับไปปิดปากกระสุนดังนี้เป็นต้น

Deflector   แผ่นโลหะ  ทำหน้าที่เป็นแผงกำบังประกอบติดตั้งตรงช่องสลัดปลอกของโครงปืน  เพื่อป้องกันมิให้ปลอกกระสุนกระเด็นขึ้นสูง และกระเด็นย้อนหลังและช่วยป้องกันควันจากดินปืน

Double Action   หมายถึงปฏิกิริยาของนกปืนซึ่งง้างขึ้นเองและสับลงได้เองโดยการน้าวไกเข้าเพียงครั้งเดียว  หรืออาจจะเรียกได้ว่า “สองตวัด”

Drift    ลอยตามลม  การลอยตัวของกระสุนเบนออกจากแนวของการวิ่งด้วยกำลังลม

Drop    ลาดต่ำหรือตกต่ำ  มีความหมายดังนี้
1.   หมายถึงการลาดต่ำลงของสันพานท้ายจากแนวเส้นเล็งเมื่อลดศูนย์ลงต่ำสุด
2.   อัตรากระสุนตกหมายถึงการตกต่ำของกระสุนจากแนวระดับเส้นระยะทางหรือจากจุดกึ่งกลางของเป้าหมาย

Ejector    หมุดสลัดปลอก  หรือคานดีดกระสุน

Non-Ejector Shotgun  ปืนลูกซอง ซึ่งมีแต่เพียงคานดันปลอกกระสุนให้เผยออกจากรังเพลิงเท่านั้น

Ejector Shotgun  ปืนลูกซอง สลัดปลอกให้กระเด็นลอยออกด้วยคานดีดปลอกกระสุน

Elevation   ปรับสูง  หมายถึงการเคลื่อนศูนย์หลังของปืนให้สูง  เพื่อให้กระสุนวิ่งสูงขึ้น

Energy   อำนาจทะลุทะลวง  หรือแรงปะทะ

Erosion    การเป็นสนิมอย่างเร็ว โดยการรอกรวกผิวหน้าของรังเพลิงหรือลำกล้องด้วยความร้อนให้ถลอกออก

Extractor    ขอรั้งกระสุน

Exit pupil    กลุ่มของลำแสง  ซึ่งลอดออกมาจากเล็นซ์รับภาพของศูนย์กล้อง  ในขณะที่ท่านชูกล้องออกห่างจากดวงตาไกลๆ และหันไปทางแสงสว่าง  ท่านจะเห็นจุดแสงกลมเล็กๆ รวมพุ่งเป็นจุดอยู่บนเล็นซ์ภาพ  เล็นซ์ชิ้นสุดท้ายหลังสุดของศูนย์กล้อง

Firing pin   เข็มแทงชนวน  แบบซึ่งต้องอาศัยนกสับหรือตีตอนท้ายจึงจะพุ่งไปแทงแก๊ปได้

First cross point   จุดตัดครั้งแรกของวิถีกระสุนกับแนวเส้นเล็ง

Foot pound    อัตราวัดอำนาจทะลุทะลวง  หรือแรงปะทะของกระสุน  กระสุนซึ่งมีอำนาจทะลุทะลวง 2,000 ฟุตปาวนด์  หมายความว่า  ถ้าเราสามารถบังคับกระสุนยกของหนักได้  กระสุนนั้นจะยกน้ำหนัก 2,000 ปาวนด์ขึ้นสูงได้ถึง 1 ฟุต

Foot seconds   อัตราวัดความเร็วของกระสุน  เป็นหน่วยจำนวนฟุตต่อ 1 วินาที

Fore-end    กระโจมมือ

Free pistol   ปืนพกไม่มีแม็กกาซีน  ประจุได้ทีละนัด  เป็นปืนแบบนัดเดียว (Single Shot)  ใช้สำหรับในการยิงเป้าแข่งขัน  ซึ่งต้องการความประณีตขั้นสูงแบบ Free Style

Free Rifle   เป็นภาษา “สแลง”  นิยมมิใช้กันอย่างแพร่หลายในอเมริกา  ซึ่งแปลเป็นภาษาตลาดของเราว่า “ปืนเฮงซวย” ปืนซึ่งเจ้าของใช้ยิงเป้า  แต่ปรากฏว่าปืนส่งวิถีกระสุนเปะปะเรื่อยไปหมด  ไม่เป็นการแน่นอน  จนผู้เป็นเจ้าของเกิดโทสะขว้างปืนทิ้งหรือให้ใครไปเปล่าๆ โดยไม่คิดมูลค่า

Free Style   ท่าถนัด

Gallery load    กระสุนกำลังขับต่ำ  ใช้ในการยิงเป็าในสนามฝึก

Gauge   ชื่อแสดงขนาดของปืนลูกซอง  ปืนลูกซองขนาด 12 หมายถึงเมื่อเอาตะกั่วหนัก 1/12 ของตะกั่วบริสุทธิ์หนักหนึ่งปาวนด์ไปปั้นเป็นลูกกลม (ball) แล้วจะหยอดใส่ผ่านลำกล้องได้ครือๆ พอดี

Grip   อาการกำของมือ ด้าม และคอปืน
1.   ปืนสั้น  หมายถึงแผ่นแก้มของด้ามทั้ง 2 ข้าง ซึ่งประกอบเป็นด้ามปืนพก  และบางครั้งก็หมายถึงชื่อ     และอุปกรณ์เสริมให้ด้ามปืนกว้างขึ้นเพื่อการกำอย่างมั่นเหมาะ
2.   ปืนยาว  หมายถึงบริเวณคอปืน  แต่ส่วนมากทั่วไปมักจะเรียกคอของปืนยาวว่า “Pistol-grip”

Full pistol-grip  หมายถึงคอปืนยาว  ซึ่งมีตุ้มของพานท้ายยื่นต่ำเห็นได้ชัด

Half pistol-grip  หมายถึงคอปืนยาว  ซึ่งมีตุ้มของพานท้ายกลมมนยื่นต่ำลงมาเล็กน้อยไม่มากนัก

Grooves   ร่องเกลียวในลำกล้องของปืนไรเฟิล  บางครั้งก็ใช้แทนคำว่า Cannelure

Group    กลุ่มของกระสุนบนเป้าหมายซึ่งเกิดจากการยิงหลายๆ นัด

Hammer    นกปืน

Hammer-shotgun   ปืนลูกซองนกนอก

Hammerless-shotgun   ปืนลูกซองนกใน

Hammer-spur   หงอนของนกปืน  เป็นที่รั้งของหัวแม่มือในการง้างนก

Hammer time   ระยะเวลาซึ่งสูญสิ้นไปตั้งแต่ไกปืนถูกกด  จนถึงนกตกลงตีเข็มแทงชนวน

Hand gun   ปืนสั้น

Hang fire    การชักช้าเฉื่อยชาในการระเบิดของกระสุนภายหลังการเหนี่ยวไก

Heat-treated   ชุบพื้นหน้าให้แข็งเพื่อให้ทนต่อความร้อนสูงของแก๊สได้

Heel    ส้นปืน

High power   ใช้เป็นคำเรียกแบบปืนและกระสุน  ซึ่งมีความเร็วสูงตั้งแต่ 2,000 ฟุตต่อวินาทีขึ้นไป

High intensity   ใช้เป็นคำเรียกแบบปืนและกระสุน  ซึ่งมีความเร็วสูงตั้งแต่ 2,500 ฟุตต่อวินาทีขึ้นไป (ความเร็วอุกฤษฏ์)

Impact    การปะทะหรือการวิ่งพุ่งชนเป้าหมายโดยแรงของหัวกระสุน ในบางกรณีใช้เป็นคำคุณศัพท์  บ่งถึง “แรงปะทะ”

Inner-belted  หลักการสร้างเปลือกกระสุนให้มีสันยื่นเข้าทางด้านภายในของเปลือก  เพื่อป้องกันมิให้หัวกระสุนบานตัวต่อไปอีกได้  เพื่อจะใช้น้ำหนักของกระสุนตอนท้ายไปเพิ่มอำนาจการทะลุทะลวงให้ลึกๆ เข้าไปอีก  หลักการสร้างอันเดียวกันกับแบบ Core-lock

Invisible hammer  นกใน

Jacket   เปลือกกระสุน  ซึ่งห่อหุ้มไส้ในของหัวกระสุน

Jump    สะท้อน  หมายถึงการสะท้อนของลำกล้องปืนให้ปากกระบอกกระดกขึ้น  โดยแรงสะท้อนถอยหลังของปืน

Key-hole   รูกระสุนเป็นทางยาวบนเป้าหมาย  ซึ่งหัวกระสุนหัวใดหัวหนึ่งเจาะไว้

Knocking-power   คำนี้มีความหมายหนักไปทางประกาศิตหยุดยั้งของปืน  คล้ายๆกับคำ Knock out  ดูเหมือนว่าจะไม่เหมาะที่จะใช้หมายถึง “แรงปะทะ”

Lands   สันเกลียวในลำกล้อง

Lead    ตะกั่วหรืออัตราการเล็งปืนเผื่อไว้ในการยิงเป้าเคลื่อนที่

Leading   คราบของตะกั่วซึ่งติดค้างเกาะแน่นอยู่ในลำกล้องปืนภายหลังการยิง  หรือการเล็งเผื่อดักหน้า

Leed   คำนี้มีรากศัพท์มาจาก Lead หมายถึงคอรังเพลิงตรงบริเวณที่เป็นหน้าลาดเท  ตอนต่อหรือเชื่อมรังเพลิงให้ประจบกับเกลียวของลำกล้อง

Length of pull   ระยะทางจากกึ่งกลางของไก  ถึงกึ่งกลางของพานท้ายปืน  วัดทางด้านข้าง

Line of sight    แนวเส้นเล็ง  เป็นเส้นแนวสมมุติ  จากดวงตาผ่านศูนย์หลังศูนย์หน้าของปืนตรงไปยังจุดกึ่งกลางของเป้าหมาย

Lock   เครื่องลั่นไก เครื่องกลไกในการลั่นไกของปืน

Lock speed    เช่นเดียวกับ Hammer time

Long Rifle (L.R.)    ชื่อเรียกแบบของกระสุนลูกกรด  ซึ่งนิยมกันแพร่หลายที่สุด

Lubaloy   ชื่อจดทะเบียนแบบของโรงงานสร้างกระสุน Western Cartridge Company  หมายถึงหัวกระสุนชุบทองแดง ซึ่งเป็นหลักการสร้างเดียวกันกับกระสุน Kopperklad ของโรงงาน Winchester

Machine rest   อุปกรณ์ค้ำจุน  บังคับลำกล้องของปืนให้ติดแน่นมั่นคงในการยิงทดสอบความแม่นยำของลำกล้อง

Magazine    ซองกระสุน

Magnum    เป็นชื่อเรียกแบบปืนและกระสุน  ซึ่งมีอานุภาพสูงร้ายแรง  คำนี้มีสมุฏฐานจากคำซึ่งใช้เรียกเหล้าแชมเปญขวดใหญ่  ซึ่งบรรจุเหล้าได้มากกว่าขวดธรรมดา  ปลอกกระสุนแม็กนั่มก็จุดินได้มากกว่าปลอกกระสุนขนาดธรรมดา

Metallic cartridges    กระสุนปลอกโลหะ

Middle sight    ศูนย์หลังซึ่งมักเป็นศูนย์เปิด  ติดตั้งอยู่ตรงโคนลำกล้องหน้าโครงปืน หรือ ถ้าเป็นปืนลูกซอง ก็จะเป็นจุดไข่ปลาที่อยู่ กึ่งกลาง หลังถนน [ Rib ]

Mid-range    เป็นชื่อนิยมใช้เรียกกระสุนแบบประจุเพื่อการยิงเป้า

Minute    ลิปดา

Mushroom    นิยมใช้กล่าว  หมายถึงการบานขยายตัวของหัวกระสุนซึ่งบานปลายเหมือนดอกเห็ด

Muzzle   ปากลำกล้อง  ซึ่งกระสุนวิ่งผ่านออกมา

Crowned on the muzzle  หมายถึงการทำขอบของปลายลำกล้องให้นูนสูงขึ้น  เพื่อป้องกันปลายเกลียวของลำกล้องมิให้ไปกระทบกับอะไรจนช้ำหรือชำรุดไป

Dented at the muzzle    ขูดขอบในของปากลำกล้องให้เป็นแอ่งลึกลงไป  เพื่อป้องกันปลายเกลียวของลำกล้องเช่นกัน

Muzzle energy   เป็นอำนาจทะลุทะลวง  หรือแรงปะทะต้นตรงปากลำกล้อง

Muzzle velocity   ความเร็วต้น  ตรงปากลำกล้อง

Objective   เลนซ์รับแสงของศูนย์กล้อง  เลนซ์ชิ้นหนาของกล้องซึ่งหันไปยังเป้า

Operating-handle   คาน  ขอ  หรือหมุด  สำหรับเหนี่ยวดึงเพื่อประจุกระสุนขึ้นลำ

Pattern   ม่านลูกปรายของกระสุนลูกซอง

Partridge-sight   ศูนย์หน้าซึ่งเป็นเสาตั้งตรง  ยอดตัด (ศูนย์ฉาก)

Pistol    ปืนสั้นไม่จำกัดว่าเป็นปืนแบบนัดเดียวหรือแบบยิงซ้ำอื่นๆ ซึ่งมิใช่เป็น “ลูกโม่”

Pocket pistol    ปืนพก

Pressure   กำลังขับดันของแก๊สเพื่อต้องการหาทางออก  อัตราการวัดเทียบเป็นตารางนิ้วตามเนื้อที่หน้าตัด  ส่วนกว้างของรังเพลิง

Primer    บางครั้งก็หมายถึงถ้วยแก๊ป  บางคราวก็หมายถึงแก๊ปปืน

Pull     น้าวไกปืน  และก็หมายถึงระยะความยาวจากไกถึงกึ่งกลางของพานท้ายด้านข้าง

Receiver  โครงปืนพร้องทั้งเครื่องกลไกในการประจุกระสุนเข้ารังเพลิง  รวมทั้งลูกเลื่อนและอื่นๆ นอกจากลำกล้อง ไกปืน และซองกระสุน

Rechamber   เปลี่ยนรังเพลิงหรือคว้านรังเพลิงใหม่  เพื่อใช้กระสุนแบบอื่น  ซึ่งมีขนาดลำกล้องเดียวกัน

Recoil    แรงสะท้อนถอยหลังหรือแรงถีบของปืน

Recoil-spring   สปริงซึ่งคอยดันลูกเลื่อนกลับให้เปิดรังเพลิง

Reload   ปืนลูกโม่อย่างเดียวไม่รวมปืนแบบอื่นใด

Revolver ปืนพกลูกโม่อย่างเดียวไม่รวมปืนแบบอื่นใด

Repeating Rifle   ปืนไรเฟิลแบบยิงซ้ำ

Rifle    ปืนซึ่งมีเกลียวในลำกล้อง  ไม่จำกัดว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาว

Repeating   เกลียวในลำกล้อง  (มีความหมายหนักไปทางร่องเกลียว  เพราะการทำลำกล้องให้เป็นเกลียวก็คือการเซาะร่องนั่นเอง)

Rim   ขอบของจานท้ายกระสุน

Rim fire (R.F.)   หลักการแทงชนวนปืนตรงขอบของจานท้านกระสุน (ชนวนริม)

Safety   เซฟปืน  หรือห้ามไก

Grip Safety  ส่วนมากหมายถึงปืนพก  ซึ่งเรานิยมเรียกกันว่า “แบบหลังอ่อน”  ต้องกำปืนใช้อุ้งมือกดหลังให้ลงไปสนิทก่อนจึงจะเหนี่ยวไกยิงได้

Magazine Safety  ปืนซึ่งต้องใส่ซองกระสุนเข้าที่เสียก่อนจึงจะเหนี่ยวไกยิงได้

Sear   จักร  เป็นตัวจักรในการแปรสภาพของกำลังงานเหนี่ยวไกให้เปลี่ยนเป็นการปล่อยนกหรือปล่อยเข็มแทงชนวน

Self-loading   ประจุเอง  ปืนประจุเอง

Shot   ลูกปราย

Sight   ศูนย์ปืน

Sight radius   ระยะทางระหว่างศูนย์หลังและศูนย์หน้า

Sighting-in    ปรับศูนย์

Hunting sighting-in  ปรับศูนย์จี้ตรงจุด

Target sighting-in  ปรับศูนย์หมายเป้านั่งแท่น

Tangent rear sight  ศูนย์หลังซึ่งเป็นแผ่นสำคัญ

Signal pin    หมุดสัญญาณ  โดยมากมักจะพบประกอบติดมากับปืนแฝด  ถ้าหมุดโผล่ยื่นออกมา  หมายความว่าลำกล้องนั้นยังมิได้ยิง  ถ้าหมุดจมกลับเข้าไปหมายความว่าเหนี่ยวไกแล้ว  ในด้านปืนสั้นเช่น ปืนวอลเธอร์  ถ้าปรากฏว่าหมุดยื่นออกมาแสดงว่ามีกระสุนในรังเพลิง

Single Action   ปืนวอลเธอร์  ซึ่งต้องง้างนกขึ้นก่อนจึงจะเหนี่ยวไกยิงได้  ปืนโอโตเมติคนกนอก  เมื่อลดนกลงแล้วต้องง้างนกขึ้นก่อนจึงจะเหนี่ยวไกยิงนัดแรกได้

Single barrel (S.B.)  ปืนเดี่ยว  ลำกล้องเดี่ยว

Sling     สายสะพายปืน Automatic sling  สายสะพานม้วนตัวเองเข้าไปซ่อนในพานท้ายปืนได้  เมื่อปลดห่วงสายสะพานตรง  กระโจมมือออก

Stock   พานท้ายปืน  ด้ามปืน

Straight stock พานท้ายปืนซึ่งมีคอตรง  ปราศจากตุ้มของพานท้าย  นิยมในการทำพานท้ายปืนลูกซอง    พานท้ายแบบนี้เหมาะที่สุดที่จะเป็นพานท้ายของปืนลูกซอง  เพราะการยิงลูกซองอาศัยการวางลำกล้องเท่านั้น  มิได้ใช้การเล็งแบบปืนไรเฟิล

Monte Carlo stock พานท้ายสันยก  พานท้ายแบบซึ่งสร้างโดยยกสันชูขึ้นให้สูง  เหมาะกับการใช้ศูนย์กล้อง

Striker   เข็มแทงชนวนจำพวกซึ่งพุ่งไปแทงแก๊ปได้  โดยมิต้องอาศัยการตีหรือการสับนก  เช่นเข็มแทงชนวนของปืนไรเฟิลแบบลูกเลื่อนเป็นต้น

Swivel    ห่วงเหล็กสายสะพายของปืน “หูกระวิน”

Throat   คอรังเพลิง  เช่นเดียวกับ Leed

Toe   ปลายพานท้าย

Trajectory    วิถีกระสุน

Trigger    ไกปืน

Hair trigger  ไกแบบชนิดเป็นไกเบา

Trigger guard  โกร่งไก

Twist    การบิดม้วนของเกลียวในลำกล้องปืน

Weights   แท่งโลหะถ่วงลำกล้องให้หนักลง  เพื่อใช้น้ำหนักเป็นการหักล้างกำลังสะท้อนขึ้นสูงของลำกล้องเพื่อให้การเล็งและยิงนัดต่อๆ ไปรวดเร็วขึ้น

Wobble   การปรากฏการณ์  “วูบวาบ”  ในกล้อง  เนื่องจากผู้เล็งมือสั่น

X-A ring   วงกลมวงเล็กสุดในวงกลม 10 แต้มของเป้ากระดาษใช้เป็นการตัดสินชี้ขาดในการแข่งขันยิงเป้า

Zero     ปรับศูนย์จนกระสุนตกเป้า (ให้ยอดจุดศูนย์หน้าอยู่ตรงกึ่งกลางของรูกระสุน

Multi Caliber extractor ขอรั้งปลอกที่ใช้กับลำกล้องหลายขนาด

Bolt Handle ก้านลูกเลื่อน (ก้านสำหรับจับส่วนปลาย โยกดึงลูกเลื่อนไปมาหน้าหลังเป็นหน่วยเดียวกับลูกเลื่อFiring Pin Base= อู่เข็มแทงชนวน( เข็มแทงขนวนจะอยู่ในลูกเลื่อนโดยมีอู่ ช่อง ถ้ำ สำหรับหน่วยประกอบเข็มฯ )Blocking Bar= แท่งขวางรับลำกล้อง(ใช้เป็นที่ยึดลำกล้องกับกระโจมโครงปืนส่วนหน้าโดยเป็นรูเกลียวน๊อตตัวเมีย)

Bolt Release ปุ่มปลดลูกเลื่อน (กดปลดล๊อคลูกเลื่อนเมื่อต้องการถอดเอาลูกเลื่อนออกมาจากโครงปืน)

Trigger Arm ก้านไกปืน(เวลาเหนี่ยวไกจะเป็นอันที่ยกตัวขึ้นไปดันกลไกปลดเซียร์)

Trigger Sear ตัวนำปลดเซียร์ (เซียร์ต้องใช้ทับศัพท์ แต่แปลว่าตัวที่เมื่อถูกกระทำจะเป็นตัวทำให้การขบเกี่ยวหลุดออกจากกัน)

Trigge ไกปืน (ตัวนำ ตัวชักนำ ตัวกระทำให้เกิดการลั่นไก)

 Safety Button ปุ่มเซฟ ปุ่มห้ามไก (ใช้กดเข้ากลไกจังหวะปลอดภัยและปลดออกจากจังหวะปลอดภัย)

 

คำศัพท์ผมนำมาจากกระทู้ในเว็บ Gun.in.th เป็นกระทู้ที่เก่าพอสมควร บางคำอาจมีความหมายผิดพลาด แต่ก็พอเป็นแนวทางให้เข้าใจได้

ที่มา : gun.in.th


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd