โดนจับอาวุธปืนกรณีต่างๆต้องติดคุกกี่ปีหรือต้องเตรียมค่าปรับไว้กี่บาท

มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียน (ปืนเถื่อน)

อัตราโทษ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท
การประกันตัว (เงินสด) ประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป
มีอาวุธปืนของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาตฯไว้ในครอบครอง(ปืนผิดมือ)
อัตราโทษ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
การประักันตัว(เงินสด) ประมาณ 50,000 ขึ้นไป

มีอาวุธปืนมีทะเบียน(พกพาโดยไม่มีใบอนุญาตพกพา)

อัตราโทษ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เิกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การประกาันตัว(เงินสด) ประมาณ 50,000 ขึ้นไป

มีเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต(ไม่ถูกขนาดกับปืนที่มีใบอนุญาต)

อัตราโทษ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การประกันตัว(เงินสด) ประมาณ 20,000-50,000 บาท

ยิงปืนซึ่่่่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านฯ (ยิงปืนขึ้นฟ้า ผิด ป.อาญา มาตรา 376)

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หมายเหตุ  การยิงปืนขึ้นฟ้าแม้โทษจะน้อยนิด แต่อาจโดนข้อหาอื่นๆอีก เช่น พกพาปืนไปในทางสาธารณะฯ , และ พรบ.อาวุธปืน ฐานความผิดต่างๆ ถ้าการกระทำผิดเข้าองค์ประกอบ และถ้ามีคนตายจากการยิงนั้น อาจผิดประมาททำให้บุคคคลอื่นถึงแก่ความตายอีก ดูพฤติการณ์เป็นกรณีๆไป


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd