โดนจับอาวุธปืนกรณีต่างๆต้องติดคุกกี่ปีหรือต้องเตรียมค่าปรับไว้กี่บาท

มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียน (ปืนเถื่อน)

อัตราโทษ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท
การประกันตัว (เงินสด) ประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป
มีอาวุธปืนของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาตฯไว้ในครอบครอง(ปืนผิดมือ)
อัตราโทษ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
การประักันตัว(เงินสด) ประมาณ 50,000 ขึ้นไป

มีอาวุธปืนมีทะเบียน(พกพาโดยไม่มีใบอนุญาตพกพา)

อัตราโทษ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เิกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การประกาันตัว(เงินสด) ประมาณ 50,000 ขึ้นไป

มีเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต(ไม่ถูกขนาดกับปืนที่มีใบอนุญาต)

อัตราโทษ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
การประกันตัว(เงินสด) ประมาณ 20,000-50,000 บาท

ยิงปืนซึ่่่่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านฯ (ยิงปืนขึ้นฟ้า ผิด ป.อาญา มาตรา 376)

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 วัน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หมายเหตุ  การยิงปืนขึ้นฟ้าแม้โทษจะน้อยนิด แต่อาจโดนข้อหาอื่นๆอีก เช่น พกพาปืนไปในทางสาธารณะฯ , และ พรบ.อาวุธปืน ฐานความผิดต่างๆ ถ้าการกระทำผิดเข้าองค์ประกอบ และถ้ามีคนตายจากการยิงนั้น อาจผิดประมาททำให้บุคคคลอื่นถึงแก่ความตายอีก ดูพฤติการณ์เป็นกรณีๆไป


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...