มือใหม่สงสัยการ“ตัดโอน”คืออะไร ?

มือใหม่สงสัยการ“ตัดโอน”คืออะไร ?

ตัดโอนเอง คือ เมื่อเราได้ใบ ป.๓ ระบุว่ารับโอนอาวุธปืนจากนาย… สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ เดินทางไปอำเภอท้องที่ของเจ้าของปืนในใบ ป.๔ เช่น ป.๔ระบุว่า ออกที่ อำเภอเมืองนนทบุรี เราก็ต้องไปที่อำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมกับนำปืนไปตรวจ จ่ายค่าธรรมเนียมปรกติ หลังจากนั้นรอรับใบตัดโอนเพื่อมาออกใบ ป.๔ เป็นชื่อเราในอำเภอท้องที่ของเรา หรือหากว่าคนเซ็นไม่อยู่อาจจะต้องมาอีกครั้งหรือให้ทางอำเภอนั้นส่งเอกสารมาให้ภายหลัง

ปล. การดำเนินการอาจจะไม่เสร็จภายในวันเดียว

ตัดโอนให้ คือ เจ้าของปืน หรือคนที่คุณไปซื้อปืนรับดำเนินการให้ทั้งหมดตามที่กล่าวมาข้างต้น หลังจากเมื่อได้รับใบตัดโอนแล้วคุณก็ดำเนินการออกใบ ป.๔ เหมือนกันครับ

ขั้นตอนการตัดโอน

ถือป.4 ที่มีลายเซ็นต์คนขาย และป.3 ของคนซื้อ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
บัตรประชาชนทั้งสองฝ่าย ไปที่ศูนย์บริการประชาชน(ชั่วคราว)วังไชยา (ฝ่ายคนขายไม่ต้องไปก็ได้)

เมื่อผ่านประตู จะพบเคาน์เตอร์แรก รับเรื่อง หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน จะได้รับแบบ
ขอตัดทะเบียนอาวุธปืน เมื่อกรอกเสร็จ เดินตรงไปด้านในสุด นำปืนไปตรวจเพื่อทำการ

ลอกหมายเลขทะเบียน / เครื่องหมายประจำปืน ตรวจเสร็จรับปืนคืน นำเอกสารไปติดอากร

ค่ารรมเนียมซื้อ-ขาย ประมาณ 50–70 บาท แล้วรับใบนัด เพื่อมารับ ป.4 ฉบับคนขาย
ที่มีการบันทึกสลักหลังตัดโอนย้ายทะเบียน ส่วนป.3 ทั้งสองตอน ศูนย์ฯจะเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(ขั้นตอนนี้ประมาณ 15 วัน) วันนัดเมื่อท่านได้รับป.4 ที่มีบันทึกสลักหลังตัดโอนแล้ว
ก็นำไปออกป.4 ฉบับใหม่ตามภูมิลำเนาที่ท่านได้ป.3

หากฝ่ายคนซื้อ ไม่ได้มาทำเรื่องเอง ก็ต้องเขียนหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนมาทำเรื่องแทน
อย่าลืมติดอากร 10 บาท ที่สำคัญต้องนำปืนมาด้วย

และเรื่องที่ลืมไม่ได้ ถ่ายเอกสาร ป.4 และ ป.3 ไว้เป็นหลักฐานระหว่างรอการบันทึกสลักหลัง


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd