จำเลยถึงกับช็อคเพราะคาดไม่ถึงว่าคดีปืน(มีทะเบียน) ศาลถึงต้องจำคุก

คดีนี้ จำเลยถูกฟ้องว่า พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

อัยการโจทก์ขอท้ายฟ้งว่า จำเลยเคยกระทำผิดตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษโดยศาลพิพากษาจำคุก และจำเลยพ้นโทษมาแล้ว แต่มากระทำตวามผิดในคดีนี้อีกภายใน 5 ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษ ขอให้ศาลเพิ่มโทษฐานไม่เข็ดหลาบตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 93 อีก 1/3 ของโทษที่ศาลจะลง

จำเลยรับสารภาพตามฟ้อง ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด และให้เพิ่มโทษจำเลยตามคำขอท้ายฟ้อง รวมจำคุกจำเลย 8 เดือน ไม่รอลงอาญา

คดีนี้ จำเลยถึงกับช็อคเลยครับ เพราะจำเลยคาดไม่ถึงว่า คดีปืน (มีทะเบียน) ศาลต้องจำคุกเลย เพราะที่เคยได้ยินมาว่า ว่า พกพา กับ ปืนผิดมือ แค่ปรับเท่านั้น ส่วนใหญ่รอลงอาญา

จำเลยจึงปรึกษาทนายความท่านหนึ่ง ทนายความท่านนั้น อาจจะไม่เข้าใจกฎหมาย หรือลืมกฎหมายไปว่า ในกรณีที่จำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนศาลพิพากษาคดีหลังให้มีโทษจำคุกด้วย คดีหลังจะรอลงอาญาไม่ได้

แต่ในคดีนั้น ทนายกับแนะนำให้ลูกความไปขอให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทำหนังสือรับรองความประพฤติว่า จำเลยพ้นโทษออกมา ก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลย ขอให้ศาลเมตตารอลงอาญาด้วย

ด้วยความเคารพ

เรื่องนี้ ผมไม่เห็นด้วย เพราะหนังสือรับรองข้าราชการนั้นไม่ใช่กฎหมาย และศาลก็ใช้ดุลพินิจรอกำหนดโทษหรือรอลงอาญาไม่ได้

คำแนะนำและความเห็นของทนายท่านนั้นจึงน่าจะหลงทาง หลงประเด็น หรือเข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อนไป

เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นั้น บัญญัติชัดเจนว่า การที่ศาลจะรอการลงโทษได้นั้น ต้องไม่ปรากฎว่า จำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เพราะการที่ศาลกำหนดโทษจำคุกแต่ให้รอการลงโทษไว้นั้น จำเลยต้องไม่เคยจำคุกมาก่อนศาลจึงจะสามารถรอการลงโทษในคดีหลังได้

แม้ว่าคดีหลังจะมีโทษจำคุกเพียงเล็กน้อยก็ตาม เว้นแต่เป็นโทษที่กระทำโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุโทษ
(ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 7349/2548)

ข้อ 2 . นอกจากนั้นความผิดตาม พรบ.อาวุธปืน ตาม มาตรา 72 , 72 ทวิ ที่กำหนดโทษ ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต(ม.7) และพาอาวุธฯ (ม.8 ทวิ) ก็กำหนดโทษให้จำคุกและทั้งจำทั้งปรับ คู่กัน ไม่เปิดช่องให็ศาลใช้ดุลยพินิจปรับสถานเดียว

ข้อ 3. เมื่อศาลต้องพิพากษาให้มีโทษจำคุกตาม พรบ.อาวุธปืนแล้ว ศาลก็ไม่สามารถรอลงอาญา ตาม ปอ.มาตรา 56 ได้


ที่มา : ปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี


Like ให้ด้วยจะดีมาก

Loading...

You may also like...