วิธีแก้ไขปัญหาปืนติดขัดขณะทำการยิง

ปัญหาปืนติดขัดขณะทำการยิงเกิดขึ้นได้ในหลายสาเหตุ

1. ปืนติดขัดเนื่องจากกระสุนด้าน หรือ กระสุนไม่ป้อนเข้ารังเพลิง เนื่องจากใส่แม๊กไม่สุด
สังเกตอาการได้จาก

-. ขณะทำการยิง นกปืนสับแล้วแต่กระสุนไม่ลั่นออกไป

-. จับความรู้สึกจากแรงรีคอยส์ของปืน ที่ไม่มีหลังจากลั่นไกแล้ว

วิธีแก้ไข

1. ลั่นไกแล้วเงียบ รู้สึกรับรู้ว่าไม่มีแรงรีคอยส์
2. ใช้มือซ้ายตบก้นแม็กแรงพอประมาณ 1 ครั้้้ง
3.ดึงสไลด์ถอยหลังเพื่อคัดกระสุนออก
4.กระสุนป้อนเข้ารังเพลิงเรียบร้อยสามารถทำการยิงต่อไปได้

2. ปืนติดขัดเนื่องจากการคัดปลอกกระสุน ปลอกกระสุนค้างบนสไลด์ในลักษณะคาบปลอก

สังเกตอาการได้จาก

– ขณะทำการยิง เมื่อสไลด์ถอยหลังแล้ว รู้สึกว่าวิ่งไปข้างหน้าสะดุด
-. ไม่สามารถทำการยิงต่อไปได้

วิธีแก้ไข

1. ขณะทำการยิง
2. ปืนติดขัด ลักษณะคาบปลอก
3. ทำการแก้ไขโดยตบที่ก้นแม๊ก
4. ดึงสไลด์ถอยหลังเพื่อคัดปลอกออก

3. ปืนติดขัดเนื่องจากการป้อนกระสุน ลักษณะลูกซ้อน

สังเกตได้จาก

– ขณะทำการยิง เมื่อสไลด์ถอยหลังแล้ว รู้สึกว่าวิ่งไปข้างหน้าสะดุด
– ไม่สามารถทำการยิงต่อไปได้
-. สไลด์วิ่งมาค้างแบบก่ำกึ่ง ถ้ามองในช่องรังเพลิงเห็นกระสุนขัดซ้อนกันอยู่
-. รับรู้จากแรงรีคอยส์ที่ผิดปกติจากการยิงปกติ

วิธีแก้ไข

1. ปลดแมกกาซีนออกจากตัวปืน
2. นำแมกาซีนมาหนีบไว้ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อย
3. ดึงสไลด์ถอยหลัง 3 ครั้ง
4. นำแมกกาซีนบรรจุเข้าตัวปืน
5. ตบก้นแม็กเพื่อให้แมกกาซีนเข้าที่
6. ดึงสไลด์เพื่อป้อนกระสุนเข้ารังเพลิง
7. แก้ไขเรียบร้อย สามารถทำการยิงต่อไปได้


ที่มา :


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...