ตำนานปืนพระราม 6 อาวุธประจำกายเสือป่า หาชมได้ยาก!!

ปืนพระราม 6 ชื่ออย่างเป็นทางการ lee enfield

ปืนพระราม 6 เป็นอาวุธปืนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงสั่งเข้ามาใช้ในกิจการเสือป่า

ซึ่งเป็นองค์กรที่พระองค์ทรงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ.2454  โดยมีพระราชปรารภในการจัด

ตั้งองค์กรนี้ว่า เพื่อจะให้พลเรือนทั้งที่เป็นข้าราชการและไม่ได้เป็นข้าราชการทหารได้มีโอกาสฝึกหัด

ระเบียบวินัย มีการบังคับบัญชาเป็นหมู่เหล่า  ทั้งยังฝึกให้จงรักภักดียอมสละชีวิต  เพื่อป้องกันภัยอันตราย

ที่จะมีแก่ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  พระองค์ทรงจัดตั้งองค์กรเสือป่าขึ้นในรูปของกองอาสาสมัคร

โดยใช้ชื่อว่า “กองเสือป่า” ซึ่งนำมาจากชื่อเรียกผู้สอดแนมในการสงครามของไทยที่มีมาแต่โบราณ

ปืนพระราม 6 จัดแยกอยู่ในคลังเก็บอาวุธของกองเสือป่าต่างๆดังนี้

ปืนพระราม 6  อยู่ในคลังเก็บอาวุธสวนจิตรลดา 5,945  กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนากรุงเทพ ฯ 500 กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาตะวันตก 500  กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาปักษ์ใต้ 700 กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาภูเก็ต 300  กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาอยุธยา 100  กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาตะวันออก 460 กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาอาคเนย์ 500 กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาอุบล 300 กระบอก

ปืนพระราม  6 อยู่ที่กองเสนาอิสลาม 250  กระบอก

รวมปืนพระราม 6 10,000   กระบอก


ที่มา : https://www.facebook.com/2483RG/posts/729351937498383

https://www.thailandoutdoor.com/GunStory/Rama6/rama6.html


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd