ทำไมคนไทยถึงเรียกปืนยาว .22lr ว่าปืนยาวลูกกรด ?

เนื่องจากเชื้อปะทุที่ใช้กับกระสุนขนาด .22 LR เป็นสารประกอบทางเคมีที่เตรียมขึ้นจากกรดไซยาไนท์แล้วนำไปผสมกับสารอื่นๆเพื่อให้สะเทิ้นหรือเป็นกลาง ช่วยไม่ให้เกิดสนิมภายในลำกล้องได้ง่ายจากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเนื้อโลหะของลำกล้อง คำว่า “ลูกกรด” จึงเป็นการเรียกเพื่อให้ทราบถึงที่มาของเชื้อปะทุที่ใช้ในกระสุนชนวนริมชนิดนี้ แม้ว่าในปัจจุบันวิวัฒนาการในการผลิตเชื้อปะทุจะก้าวหน้าไปมากและเลิกใช้สารประกอบจากกรดไซยาไนท์แล้วก็ตาม แต่ก็ยังเรียกติดปากกระสุน .22 นี้ว่า ” ลูกกรด ” กันอยู่

ตามความเชื่อ คำว่าลูกกรด มาจาก 2 เหตุผลครับ เหตุผลนึงอย่างที่ว่าไปข้างบนครับ อีกเหตุผลนึง คือมาจากคำว่าลมกรด ซึ่งเป็นที่อยู่ในชั้นสูง พัดเร็วมาก ซึ่งลูกกรด เป็นกระสุนขนาดเล็ก ความเร็วสูง เปรียบว่าเร็ว เหมือนลมกรด ประมาณนี้ครับ

อันนี้เป็นข้อความของท่าน วิจิตต์  ศิริเทียร

คำว่า  “ลูกกรด”  เป็นคำชื่อภาษาไทยซึ่งนิยมใช้เรียกและเข้าใจกันได้อย่างดีภายในประเทศไทยโดยเฉพาะเท่านั้น  จนถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้าก็ยังค้นไม่พบและก็ยังไม่ทราบว่า  ท่านผู้ใดเป็นบุคคลแรกซึ่งเป็นผู้ขนานนามนี้  ในทัศนะของข้าพเจ้าและอาจกล่าวได้ว่าในทัศนะ

ทั่ว ๆ ไปแล้ว  คำว่า “ลูกกรด”   ก็เป็นคำซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับใช้เรียกปืนและกระสุนแบบนี้   ข้าพเจ้าจึงขอคำนับและปรบมือให้เป็นเกียรติ

ไว้ ณ.ที่นี้ด้วยความจริงใจยิ่ง

ปืนยาวลูกกรดยี่ห้อที่มีคุณภาพ ราคาถูก และคนนิยมใช้มากที่สุด

 

กระสุนลูกกรดขนาด .22   ตามภาษาสากลเรียกว่า .22  Rimfire  Cartridges  และปืนลูกกรดขนาด .22  ก็เรียกว่า  The Small bore  Rifles Cal.  .22  Rimfire

ข้ออันควรจำไว้ก็คือ   กระสุนลูกกรดเมื่อยิงแล้วนำเอาปลอกกระสุนไปอัดใหม่อีกไม่ได้  เพราะถ้าจะนำไปทำการอัดใหม่นั้นทำให้เป็น การยุ่งยากมากไปกว่าผลิตขึ้นใหม่เสียอีก  และผลที่ได้จากการอัดกระสุนใหม่ก็ไม่ดีเท่าคุณภาพเดิม คำว่า   “.22 “  ในด้านหลักวิชาการและโดยทั่ว ๆ ไป หมายถึงขนาดความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของลำกล้อง  วัดจากส่วนสูงของสันเกลียวจากด้านหนึ่งของลำกล้องไปยังส่วนสูงของสันเกลียวของด้านตรงกันข้ามได้เท่ากับ .220  การวัดลำกล้องของปืนแบบนี้ใช้เป็นมาตรฐานของสากลนิยม   และถ้าจะวัดจากส่วนลึกของร่องเกลียวจากด้านหนึ่งไปยังส่วนลึกของร่องเกลียวของด้านตรงกันข้ามก็จะได้เท่ากับ .224 นิ้ว

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  ในทางด้านปฏิบัติแล้วก็เป็นการยากที่โรงงานผลิตอาวุธทุกๆ โรงงานจะทำการเจาะรูลำกล้องและขูดร่องเกลียวได้ตรงและแน่นอนตามมาตรฐานดังกล่าวแล้วนั้นเนื่องด้วยเหตุนี้  รูลำกล้องของปืนที่ผลิตออกมาจากแต่ละโรงงานย่อมหาให้โตเท่า ๆ กันได้ยากตามหลักปฏิบัติซึ่งได้กระทำกันเรื่อย ๆ ตลอดมา   รูของลำกล้องปืนซึ่งวัดจากส่วนสูงของสันเกลียว  อาจจะเป็น .218 นิ้ว หรือถึง .219 นิ้วก็ได้   ทั้งนี้หมายความว่าโรงงานผลิตอาวุธทุก ๆ โรงงานพยายามรักษามาตรฐานในการเจาะรูลำกล้องไม่ให้เล็กกว่า .216 นิ้วและอย่างโตที่สุดก็ไม่ให้เกิน  .222 นิ้ว


ที่มา : http://2013.gun.in.th/index.php?topic=32808.15

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=61501.0


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd