ทำไมคนไทยถึงเรียกปืนยาว .22lr ว่าปืนยาวลูกกรด ?

เนื่องจากเชื้อปะทุที่ใช้กับกระสุนขนาด .22 LR เป็นสารประกอบทางเคมีที่เตรียมขึ้นจากกรดไซยาไนท์แล้วนำไปผสมกับสารอื่นๆเพื่อให้สะเทิ้นหรือเป็นกลาง ช่วยไม่ให้เกิดสนิมภายในลำกล้องได้ง่ายจากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเนื้อโลหะของลำกล้อง คำว่า “ลูกกรด” จึงเป็นการเรียกเพื่อให้ทราบถึงที่มาของเชื้อปะทุที่ใช้ในกระสุนชนวนริมชนิดนี้ แม้ว่าในปัจจุบันวิวัฒนาการในการผลิตเชื้อปะทุจะก้าวหน้าไปมากและเลิกใช้สารประกอบจากกรดไซยาไนท์แล้วก็ตาม แต่ก็ยังเรียกติดปากกระสุน .22 นี้ว่า ” ลูกกรด ” กันอยู่

ตามความเชื่อ คำว่าลูกกรด มาจาก 2 เหตุผลครับ เหตุผลนึงอย่างที่ว่าไปข้างบนครับ อีกเหตุผลนึง คือมาจากคำว่าลมกรด ซึ่งเป็นที่อยู่ในชั้นสูง พัดเร็วมาก ซึ่งลูกกรด เป็นกระสุนขนาดเล็ก ความเร็วสูง เปรียบว่าเร็ว เหมือนลมกรด ประมาณนี้ครับ

อันนี้เป็นข้อความของท่าน วิจิตต์  ศิริเทียร

คำว่า  “ลูกกรด”  เป็นคำชื่อภาษาไทยซึ่งนิยมใช้เรียกและเข้าใจกันได้อย่างดีภายในประเทศไทยโดยเฉพาะเท่านั้น  จนถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้าก็ยังค้นไม่พบและก็ยังไม่ทราบว่า  ท่านผู้ใดเป็นบุคคลแรกซึ่งเป็นผู้ขนานนามนี้  ในทัศนะของข้าพเจ้าและอาจกล่าวได้ว่าในทัศนะ

ทั่ว ๆ ไปแล้ว  คำว่า “ลูกกรด”   ก็เป็นคำซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับใช้เรียกปืนและกระสุนแบบนี้   ข้าพเจ้าจึงขอคำนับและปรบมือให้เป็นเกียรติ

ไว้ ณ.ที่นี้ด้วยความจริงใจยิ่ง

ปืนยาวลูกกรดยี่ห้อที่มีคุณภาพ ราคาถูก และคนนิยมใช้มากที่สุด

 

กระสุนลูกกรดขนาด .22   ตามภาษาสากลเรียกว่า .22  Rimfire  Cartridges  และปืนลูกกรดขนาด .22  ก็เรียกว่า  The Small bore  Rifles Cal.  .22  Rimfire

ข้ออันควรจำไว้ก็คือ   กระสุนลูกกรดเมื่อยิงแล้วนำเอาปลอกกระสุนไปอัดใหม่อีกไม่ได้  เพราะถ้าจะนำไปทำการอัดใหม่นั้นทำให้เป็น การยุ่งยากมากไปกว่าผลิตขึ้นใหม่เสียอีก  และผลที่ได้จากการอัดกระสุนใหม่ก็ไม่ดีเท่าคุณภาพเดิม คำว่า   “.22 “  ในด้านหลักวิชาการและโดยทั่ว ๆ ไป หมายถึงขนาดความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของลำกล้อง  วัดจากส่วนสูงของสันเกลียวจากด้านหนึ่งของลำกล้องไปยังส่วนสูงของสันเกลียวของด้านตรงกันข้ามได้เท่ากับ .220  การวัดลำกล้องของปืนแบบนี้ใช้เป็นมาตรฐานของสากลนิยม   และถ้าจะวัดจากส่วนลึกของร่องเกลียวจากด้านหนึ่งไปยังส่วนลึกของร่องเกลียวของด้านตรงกันข้ามก็จะได้เท่ากับ .224 นิ้ว

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  ในทางด้านปฏิบัติแล้วก็เป็นการยากที่โรงงานผลิตอาวุธทุกๆ โรงงานจะทำการเจาะรูลำกล้องและขูดร่องเกลียวได้ตรงและแน่นอนตามมาตรฐานดังกล่าวแล้วนั้นเนื่องด้วยเหตุนี้  รูลำกล้องของปืนที่ผลิตออกมาจากแต่ละโรงงานย่อมหาให้โตเท่า ๆ กันได้ยากตามหลักปฏิบัติซึ่งได้กระทำกันเรื่อย ๆ ตลอดมา   รูของลำกล้องปืนซึ่งวัดจากส่วนสูงของสันเกลียว  อาจจะเป็น .218 นิ้ว หรือถึง .219 นิ้วก็ได้   ทั้งนี้หมายความว่าโรงงานผลิตอาวุธทุก ๆ โรงงานพยายามรักษามาตรฐานในการเจาะรูลำกล้องไม่ให้เล็กกว่า .216 นิ้วและอย่างโตที่สุดก็ไม่ให้เกิน  .222 นิ้ว


ที่มา : http://2013.gun.in.th/index.php?topic=32808.15

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=61501.0


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...