รู้จักกับขนาดของปืนลูกซองขนาดต่างๆ ที่คนยังนิยมกันอยู่และไม่นิยมกันเเล้ว

ขนาดของปืนลูกซองขนาดต่าง ๆ

ปืน เบอร์๔ (๔ เกจ ) เป็นปืนลำกล้องขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติของปืนลูกซอง ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๕๒ นิ้ว หรือ ๒๖.๗๐ มิลลิเมตร ปัจจุบันได้หายไปจากตลาดแล้ว

ปืนเบอร์๘ (๘ เกจ ) ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๓๕ นิ้ว หรือ ๒๑.๒๐ มิลลิเมตร ปัจจุบันได้หายไปจากตลาดแล้ว

ปืน เบอร์๑๐ (๑๐ เกจ ) ปืนเบอร์นี้ยังพอมีอยู่บ้าง เป็นแบบลูกซองแฝดขนานหายากมาก ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๗๗๕ นิ้ว หรือ ๒๙.๖๘ มิลลิเมตร

ปืนเบอร์๑๒ (๑๒ เกจ ) เป็นปืนที่มีขนาดกำลังพอเหมาะพอดี มีคนนิยมใช้กันมาก บริษัทต่างๆ ผลิตปืนนี้ออกจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ เหมาะสำหรับใช้ในการกีฬายิงเป้า ป้องกันตัว ป้องกันทรัพย์สิน ใช้ล่าสัตว์      ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๗๒๙ นิ้ว หรือ ๑๘.๕๑ มิลลิเมตร

ปืนเบอร์๑๔ (๑๔ เกจ ) ปืนลูกซองขนาดนี้ไม่มีขายในท้องตลาดแล้ว

ปืน เบอร์ ๑๖ (๑๖ เกจ ) ปืนขนาดนี้หายากไม่ใคร่นิยมกัน โดยมากมักใช้ปืนเบอร์ ๒๐ แทนหรือใช้เบอร์ ๒๐ ที่ใช้ลูกกระสุนมีดินขับแรงสูง เพราะลำกล้องใกล้เคียงกัน ปืนเบอร์๑๖ ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๗๐ นิ้ว หรือ ๑๗.๐๑ มิลลิเมตร

ปืนเบอร์ ๒๐ (๒๐ เกจ ) ปืนขนาดลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๑๕ นิ้ว หรือ ๑๕.๖๒ มิลลิเมตร คนนิยมใช้มากพอสมควรเหมาะสำหรับผู้ฝึกหัดยิงปืนลูกซองใหม่ๆ เพราะมีแรงถีบน้อง ใช้ล่าสัตว์หรือป้องกันทรัพย์สินได้ดี

ปืนเบอร์ ๒๔ (๒๔ เกจ ) มีตำนานเล่าขานเอาไว้ในเรื่องของปืนลูกซอง แต่ไม่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพราะคนไม่นิยมใช้

ปืน เบอร์ ๒๘ (๒๘ เกจ ) ปืนแบบนี้เคยมีขายแต่หายาก ปัจจุบันนี้อาจจะมีอยู่บ้างในตู้ปืนสะสมของนักนิยมปืน ใช้ยิงสัตว์ขนาดเล็ก ลำกล้องกว้าง .๕๕๐ นิ้ว หรือ ๑๓.๙๗ มิลลิเมตร

ปืนเบอร์ ๔๑๐  เป็นปืนลูกซองที่เล็กที่สุด ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๑๐ นิ้ว หรือ ๑๐.๔๑ มิลลิเมตร เท่านั้น

แนะนำปืนลูกซองราคาประหยัดน่าใช้


ที่มา :

http://wachira191.blogspot.com/2014/02/


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd