รู้จักกับขนาดของปืนลูกซองขนาดต่างๆ ที่คนยังนิยมกันอยู่และไม่นิยมกันเเล้ว

ขนาดของปืนลูกซองขนาดต่าง ๆ

ปืน เบอร์๔ (๔ เกจ ) เป็นปืนลำกล้องขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติของปืนลูกซอง ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๕๒ นิ้ว หรือ ๒๖.๗๐ มิลลิเมตร ปัจจุบันได้หายไปจากตลาดแล้ว

ปืนเบอร์๘ (๘ เกจ ) ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๓๕ นิ้ว หรือ ๒๑.๒๐ มิลลิเมตร ปัจจุบันได้หายไปจากตลาดแล้ว

ปืน เบอร์๑๐ (๑๐ เกจ ) ปืนเบอร์นี้ยังพอมีอยู่บ้าง เป็นแบบลูกซองแฝดขนานหายากมาก ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๗๗๕ นิ้ว หรือ ๒๙.๖๘ มิลลิเมตร

ปืนเบอร์๑๒ (๑๒ เกจ ) เป็นปืนที่มีขนาดกำลังพอเหมาะพอดี มีคนนิยมใช้กันมาก บริษัทต่างๆ ผลิตปืนนี้ออกจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ เหมาะสำหรับใช้ในการกีฬายิงเป้า ป้องกันตัว ป้องกันทรัพย์สิน ใช้ล่าสัตว์      ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๗๒๙ นิ้ว หรือ ๑๘.๕๑ มิลลิเมตร

ปืนเบอร์๑๔ (๑๔ เกจ ) ปืนลูกซองขนาดนี้ไม่มีขายในท้องตลาดแล้ว

ปืน เบอร์ ๑๖ (๑๖ เกจ ) ปืนขนาดนี้หายากไม่ใคร่นิยมกัน โดยมากมักใช้ปืนเบอร์ ๒๐ แทนหรือใช้เบอร์ ๒๐ ที่ใช้ลูกกระสุนมีดินขับแรงสูง เพราะลำกล้องใกล้เคียงกัน ปืนเบอร์๑๖ ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๗๐ นิ้ว หรือ ๑๗.๐๑ มิลลิเมตร

ปืนเบอร์ ๒๐ (๒๐ เกจ ) ปืนขนาดลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๑๕ นิ้ว หรือ ๑๕.๖๒ มิลลิเมตร คนนิยมใช้มากพอสมควรเหมาะสำหรับผู้ฝึกหัดยิงปืนลูกซองใหม่ๆ เพราะมีแรงถีบน้อง ใช้ล่าสัตว์หรือป้องกันทรัพย์สินได้ดี

ปืนเบอร์ ๒๔ (๒๔ เกจ ) มีตำนานเล่าขานเอาไว้ในเรื่องของปืนลูกซอง แต่ไม่มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพราะคนไม่นิยมใช้

ปืน เบอร์ ๒๘ (๒๘ เกจ ) ปืนแบบนี้เคยมีขายแต่หายาก ปัจจุบันนี้อาจจะมีอยู่บ้างในตู้ปืนสะสมของนักนิยมปืน ใช้ยิงสัตว์ขนาดเล็ก ลำกล้องกว้าง .๕๕๐ นิ้ว หรือ ๑๓.๙๗ มิลลิเมตร

ปืนเบอร์ ๔๑๐  เป็นปืนลูกซองที่เล็กที่สุด ลำกล้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๑๐ นิ้ว หรือ ๑๐.๔๑ มิลลิเมตร เท่านั้น

แนะนำปืนลูกซองราคาประหยัดน่าใช้


ที่มา :

http://wachira191.blogspot.com/2014/02/


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...