จริงหรือไม่!! การสมัครสมาชิกสนามยิงปืน เพื่อให้ได้สิทธิครอบครองปืนหลายกระบอก

นอกจากนี้ในประเด็นของ จำนวนการครอบครองอาวุธปืนของประชาชน หรือ พลเรือน นั้น TCIJ  ได้สอบถามไปที่กลุ่มงานอาวุธปืน (วังไชยา) กรมการปกครอง ก็ได้รับคำตอบว่า แม้ตามกฎหมายจะจำกัดการถือครองอาวุธปืนพลเรือน โดยให้ปืนสั้น 1 กระบอก และปืนยาว 1 กระบอก แต่ในทางปฏิบัติ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ กรณีบางคนที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองกว่าสิบกระบอก อาจมีไว้เพื่อการสะสม เจ้าหน้าที่ก็จะอนุญาต หรือหากเป็นนักกีฬายิงปืน มีบัตรสมาชิกสนามยิงปืนมายืนยัน ก็จะได้รับการอนุญาตให้ถือครองมากกว่า 1 กระบอกได้เช่นกัน

ซึ่งในประเด็นของจำนวนการครอบครองอาวุธปืนนี้ นายเอ ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า บุคคลหนึ่งสามารถมีอาวุธปืนได้มากกว่า 1 กระบอก โดย วิธีการหนึ่งที่นิยมทำกันก็คือ การสมัครเป็นสมาชิกสนามยิงปืน เพื่อให้ได้สิทธิในการครอบครองปืนหลายกระบอก นอกจากนี้การสมัครเป็นสมาชิกสนามยิงปืนยังสามารถใช้เป็นข้ออ้างว่าเป็นการพกปืนเพื่อการกีฬา ในกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกถามในการพกปืนติดตัวเวลาเดินทาง อีกด้วย

ประโยชน์ของสนามยิงปืนอีกประการหนึ่ง  ที่นอกจากจะใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการเพิ่มจำนวนปืนในการครอบครอง และ ป้องกันตำรวจแล้ว สนามยิงปืน ยังเป็นแหล่งค้าปืนราชการอีกด้วย เนื่องจากสนามยิงปืนถือเป็นที่แรกในการฝึกเหนี่ยวไกปืนอย่างถูกกฎหมาย สนามยิงปืนจึงถูกใช้เป็นที่รวมตัวกันของสิงห์แม่นปืนเจนสนามและผู้เริ่มต้น ยังเป็นที่รู้กันดีในเหล่านักค้าปืน และผู้มองปืนราคาต่ำกว่าท้องตลาด ไปจนถึงปืนเถื่อนไม่มีทะเบียนอีกด้วย

นายเอ เล่าว่า ด้วยความที่ครอบครัวของเขาสนิทสนมกับบุคคลในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตเพื่อซื้อและครอบครองอาวุธปืน  เมื่อต้องการจะครอบครองปืน เขาสามารถที่จะมอบของที่ระลึกเป็นสินน้ำใจตอบแทน เพื่อขอให้บุคคลที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตซื้อและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองให้ โดยเรียกของที่ระลึก หรือสินน้ำใจนั้นว่า “ค่ากระดาษ” โดยนายเอ ระบุว่า หากไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว อัตราสินน้ำใจ ‘ค่ากระดาษ’ จะอยู่ที่ประมาณ 5,000-20,000 บาท ตามแต่จะถูกร้องขอ

“5,000 บาท ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมาก ส่วนใหญ่เขาจ่ายกันเป็นหมื่น เพราะเจ้าหน้าที่มีดุลพินิจตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ถ้าเขาไม่ให้ เราก็มีปืนอย่างถูกกฏหมายไม่ได้ เว้นแต่เสียจะไปหาปืนเถื่อน ซึ่งก็เสี่ยงมากหากถูกตรวจพบ” นายเอระบุ ซึ่งหากพิจารณาตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ  ระบุว่า ในการขอใบอนุญาตจะมีค่าธรรมเนียมตามจริงอยู่ที่ 1-10 บาท เท่านั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนที่ต้องการซื้อ


ที่มา : https://tcijthai.com/news/2014/11/scoop/5061


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...