จริงหรือไม่!! การสมัครสมาชิกสนามยิงปืน เพื่อให้ได้สิทธิครอบครองปืนหลายกระบอก

นอกจากนี้ในประเด็นของ จำนวนการครอบครองอาวุธปืนของประชาชน หรือ พลเรือน นั้น TCIJ  ได้สอบถามไปที่กลุ่มงานอาวุธปืน (วังไชยา) กรมการปกครอง ก็ได้รับคำตอบว่า แม้ตามกฎหมายจะจำกัดการถือครองอาวุธปืนพลเรือน โดยให้ปืนสั้น 1 กระบอก และปืนยาว 1 กระบอก แต่ในทางปฏิบัติ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ กรณีบางคนที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองกว่าสิบกระบอก อาจมีไว้เพื่อการสะสม เจ้าหน้าที่ก็จะอนุญาต หรือหากเป็นนักกีฬายิงปืน มีบัตรสมาชิกสนามยิงปืนมายืนยัน ก็จะได้รับการอนุญาตให้ถือครองมากกว่า 1 กระบอกได้เช่นกัน

ซึ่งในประเด็นของจำนวนการครอบครองอาวุธปืนนี้ นายเอ ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า บุคคลหนึ่งสามารถมีอาวุธปืนได้มากกว่า 1 กระบอก โดย วิธีการหนึ่งที่นิยมทำกันก็คือ การสมัครเป็นสมาชิกสนามยิงปืน เพื่อให้ได้สิทธิในการครอบครองปืนหลายกระบอก นอกจากนี้การสมัครเป็นสมาชิกสนามยิงปืนยังสามารถใช้เป็นข้ออ้างว่าเป็นการพกปืนเพื่อการกีฬา ในกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกถามในการพกปืนติดตัวเวลาเดินทาง อีกด้วย

ประโยชน์ของสนามยิงปืนอีกประการหนึ่ง  ที่นอกจากจะใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการเพิ่มจำนวนปืนในการครอบครอง และ ป้องกันตำรวจแล้ว สนามยิงปืน ยังเป็นแหล่งค้าปืนราชการอีกด้วย เนื่องจากสนามยิงปืนถือเป็นที่แรกในการฝึกเหนี่ยวไกปืนอย่างถูกกฎหมาย สนามยิงปืนจึงถูกใช้เป็นที่รวมตัวกันของสิงห์แม่นปืนเจนสนามและผู้เริ่มต้น ยังเป็นที่รู้กันดีในเหล่านักค้าปืน และผู้มองปืนราคาต่ำกว่าท้องตลาด ไปจนถึงปืนเถื่อนไม่มีทะเบียนอีกด้วย

นายเอ เล่าว่า ด้วยความที่ครอบครัวของเขาสนิทสนมกับบุคคลในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตเพื่อซื้อและครอบครองอาวุธปืน  เมื่อต้องการจะครอบครองปืน เขาสามารถที่จะมอบของที่ระลึกเป็นสินน้ำใจตอบแทน เพื่อขอให้บุคคลที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตซื้อและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองให้ โดยเรียกของที่ระลึก หรือสินน้ำใจนั้นว่า “ค่ากระดาษ” โดยนายเอ ระบุว่า หากไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว อัตราสินน้ำใจ ‘ค่ากระดาษ’ จะอยู่ที่ประมาณ 5,000-20,000 บาท ตามแต่จะถูกร้องขอ

“5,000 บาท ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมาก ส่วนใหญ่เขาจ่ายกันเป็นหมื่น เพราะเจ้าหน้าที่มีดุลพินิจตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ถ้าเขาไม่ให้ เราก็มีปืนอย่างถูกกฏหมายไม่ได้ เว้นแต่เสียจะไปหาปืนเถื่อน ซึ่งก็เสี่ยงมากหากถูกตรวจพบ” นายเอระบุ ซึ่งหากพิจารณาตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ  ระบุว่า ในการขอใบอนุญาตจะมีค่าธรรมเนียมตามจริงอยู่ที่ 1-10 บาท เท่านั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนที่ต้องการซื้อ


ที่มา : https://tcijthai.com/news/2014/11/scoop/5061


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd