ปืนอุทัยมาจากไหน ใครเป็นคนทำ ทำไมถึงมีชื่อเสียงมาก

 

ตำนานอีโบ๊ะ เมืองอุทัย

เนื่องจากปืนนี้เป็นปืนเทยประดิษฐ์ และไม่ได้ประดิษฐ์โดยกองทัพไทย ดังนั้นจึงไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คนในวงกว้าง ดังนั้น ผู้ใช้จึงมีอยู่ในวงแคบๆเท่านั้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนา หรือคนที่ไม่มีตังค์ซื้อปืนดีๆ แพงๆ เพราะอีโบ๊ะ เป็นปืนเถื่อน ราคาจึงถูกมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ใช้ปืนรุ่นนี้ต้องทั้งแข็งแรง บ้าระห่ำ และต้องใจถึงด้วย ซึ่งชาวบ้านจำนวนมากเห็นว่าเป็นปืนที่ซื้อง่าย ใช้ง่าย รักษาง่าย ราคาถูก มีไว้ใช้อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีอาวุธอะไรมาป้องกันตัวเลย
ปืนไทยประดิษฐ์ มีชื่อเรียกว่า ปืนอีโบ๊ะสมัยก่อน มีที่เดียว หมู่บ้านในจังหวัดอุทัยธานี ที่ทำปืนอีโบ๊ะ ซึ่งเป็นปืนประดิษฐ์ชาวบ้านทำเอง ขายดีมาก ใช้ลูกปืนลูกซอง ราคาไม่แพงเมื่อก่อนมีการขึ้นทะเบียนปืนอย่างถูกกฎหมายแต่พอต่อมาเมื่อประมาณ 30 กว่าปีมานี้ รัฐ ได้ยกเลิกการห้ามขึ้นทะเบียนปืน ของไทยนี้ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากเพราะคนไทยฝีมือดี น่าจะสนับสนุนชาวบ้านจึงหันมาทำ มีดแทน เพราะวัสดุอุปกรณ์การทำเป็นอย่างเดียวกัน และยังมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีก อย่างหัวเข็มขัด ซ่อนมีด กรรไกรตัดกิ่งแบบมีตัวล็อกแบบไกปืน ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้า โอท๊อป ของจังหวัด อุทัยธานี ไปเรียบร้อยแล้ว


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...