มารยาทที่ดีในการใช้สนามยิงปืน ที่ทุกคนควรต้องปฎิบัติตาม

มารยาทในการเข้าใช้สนามยิงปืน

1.การนำอาวุธปืนเข้าสนาม ปืนควรอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

โดยแยกกระสุนออกจากตัวปืน และต้องไม่มีกระสุนอยู่ในรังเพลิง เมื่อถือปืนเดินเข้าสนามอาคารที่พักในสนาม หากเป็นปืนลูกโม่ก็ควรเปิดโม่ค้างไว้ โดยใช้นิ้วเกี่ยวสะพานปืน กรณีถ้าเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ให้ปลอดแม๊กกาซีน ค้างหรือแขวนสไลด์ โดยใช้นิ้วก้อยเกี่ยวไว้กับโก่งไกปืน ทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นว่าปืนในมือนั้นปลอดภัย แต่ถ้าปืนอยู่ในกล่องหรือกระเป๋าก็สามารถถือเข้าสนามได้เลย

2.การแบ่งพื้นที่ระหว่างผู้ยิงในช่องยิงกับผู้ที่มานั่งให้กำลังใจ

เรียกว่าแนวยิงกับหลังแนวยิง โดยผู้ที่อยู่หลังแนวยิงไม่ควรหยิบปืนออกมาเล่นในทุกกรณี ในระหว่างการแข่งขันบางสนาม หากผู้ที่อยู่หลังแนวยิงระหว่างรอเข้าข่องยิงแต่นำปืนออกมาเล่น มีสิทธิ์ที่จะโดน DQ (ใบแดง) จากสนาม กลับบ้านตัวปลิวเลยก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจแค่โดนเตือนให้หน้าแตกก็ว่ากันไป

3.หากผู้มาใช้สนามยิงปืนมีซองปืนติดมาด้วย

ควรตรวจปืนเคลียร์ให้ปลอดภัยแล้วค่อยใส่ปืนไว้ในซองจนกว่าจะเข้าช่องยิง

4.เมื่อเข้าช่องยิงควรวางปืนที่โต๊ะโดยหันปากกระบอกปืนไปด้านหน้าทุกครั้ง

ในกรณีที่จะบรรจุกระสุนเพื่อจะทำการยิงหรือเลิกบรรจุเมื่อยิงเสร็จ ผู้ยิงต้องรักษาแนวปากลำกล้องให้หันไปทางด้านหน้าเสมอ ในการวางปืนที่โต๊ะ สำหรับปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติให้แขวนสไลด์โดยวางหันด้านข่องคลายปลอกขึ้นด้านบน ส่วนปืนลูกโม่ให้เปิดโม่วาง

5.ระหว่างทำการยิง หากมีสัญญาณดังขึ้น ให้วางปืนทันที

เพราะอาจมีผู้ยิงท่านอื่นขอสัญญาณเพื่อลงไปหน้าแนวยิงเพื่อเปลี่ยนเป้า ในขณะนี้ห้ามแตะปืนโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับสัญญาณให้เริ่มยิง

6.เมื่อยิงปืนเสร็จให้ตรวจปืนทุกครั้งว่าปืนปลอดภัย เช็คอย่างละเอียดและต้องมั่นใจว่าไม่มีกระสุนค้างอยู่ในรังเพลิง

ในขั้นตอนนี้เมื่อจะนำปืนออกจากสนามให้ปฏิบัติในขั้นตอนอย่างแรกที่อธิบายไว้ตอนต้น
เพียงเท่านี้ ท่านก็จะเป็นนักยิงปืนที่มีมารยาทที่ดีในการใช้สนามยิงปืน อย่าลืมว่าเหตุการณ์ปืนลั่นในสนามยิงปืนมักเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้สนาม หากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้า ควรใส่ใจและปฏิบัติอย่างที่ได้สาธยายไว้ทุกประการโดยเคร่งครัด โดยเริ่มจากตัวเรา


ที่มา : ชมรมครูฝึกยิงปืน


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

fmovies moviesjoy 123 movies 123 tv shows hd 123moviesfree 123movie watch tv shows online free watch tv shows online watch anime free online watch movies online free watch tv shows online watch free movies online myflixer flixtor watch series online free swatchseries soap2day watchmovieshd watchserieshd