ราคาอาวุธปืน จากร้านต่างๆ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ราคาอาวุธปืน

ราคาอาวุธปืน จากร้านต่างๆ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

โดยการเดินสอบถามทีละร้าน by นู๋เอก ชิ๊โม๊ะ

ร้านปืนกฤษณะ
– Mossberg 930 5นัด 59,500บาท
– Belelli M4 8นัด 99,500บาท
– S&W 686 .357 4” 7นัด 109,000บาท
ร้านปืนหัสดินทร์
– Glock 17 Austria Gen 5 แม็ก 3 อัน 90,000บาท
– Glock 19 USA Gen 5 84,000บาท
– Glock 30 Gen 4 USA .45 ตัดโอน 88,000บาท
ร้านปืนโยธิน
– Benelli M2 18” 8นัด 75,000บาท
– S&W 686 2” 3” 4” .357 98,000บาท(ต้องจอง)
ร้านปืนสายใจ
– Benelli M2 18” 8นัด 90,000บาท
ร้านปืนรอแยล
– S&W 686-6 3” 6นัด 89,500บาท (ตัดโอน)
– S&W 66-8 .357 2.5” Combat Magnum 129,5000บาท
ร้านปืนอำพล
– S&W 686-6 4” 100,000บาท (ตัดโอน)
– Hatsan Escort Magnum 36,000บาท
– Hatsan Escort แบบแม็กกาซีน 37,000บาท
ร้านปืนธง
– S&W 686-6 4” 6นัด 90,000บาท
– S&W 686 Plus Delux 3” 7นัด 105,000บาท
ร้านปืนวิชชา
– Derya MK12 5นัด 55,000บาท
– Colt Cabine .22 58,000บาท
ร้านปืน Hybrid Guns
– Benelli M2 Tactical 18” 8นัด 85,000บาท
– Cmmg .22 85,000บาท
ร้านปืนเพชรกำธร
– Benelli M2 18” 5นัด 80,000บาท (ตัดโอน)
– S&W 686-6 4” 6นัด 95,000บาท (ตัดโอน)
ร้านปืนอุบลมาศ
– Hatsan Escort Magnum 5นัด แบบแม็กกาซีน (มี 2แม็ก) 54,000บาท
ร้านปืนสิงห์ทองไฟร์อาร์ม
– ลูกซอง Keltek 14นัด 85k
ร้านปืนสุชาติและเพื่อน
– Glock 19 Gen 4 USA 81k / Gen 5 USA 83k แม็ก 2 อัน
ร้านปืนพิภพ
– Remington SR1911 สะแตนเลส 115k
ร้านปืนอินฟินิตี้
– Winchester .357 คานเหวี่ยง กะโหลกดำ ลำกล้องเหลี่ยม 95,000บาท
ร้านปืนเอราวัณ
– Mossberg 930 18″ 5นัด สีดำ 59,900บาท / สีทราย 8นัด 62,900บาท
ร้านปืนฮ๊อบบี้กันส์
– Winchester .357 คานเหวี่ยง กะโหลกดำ ลำกล้องกลม 80,000บาท
– Benelli M4 ลำกล้องสั้น 100,000บาท
ร้านปืนดำริห์การค้า
– Derya MK12 16″ 58,000บาท
ร้านปืนนายวิทยาพร
– Derya MK12 56,000บาท
– Typhoon F12 ทุกสี 59,000บาท
ร้านปืนนายพล
– Derya MK12 16″ 56,000บาท
– Benelli M4 ลำกล้องสั้น 100,000บาท
– Saiga 12 85,000บาท
ร้านปืนประทีป
– S&W M&P 15-22 52,000บาท
– Kimber Stainless Pro Rapter II 135,000บาท
– Mossberg 930 55,000บาท
ร้านปืนไกอาร์ม
– Glock 26 Gen 4 80,000บาท
– Glock 17 Gen 4 80,000บาท
– ลูกโม่ S&W .44 Combat Magnum 98,000บาท
– ลูกโม่ S&W Performance Center 9มม. 120,000บาท
ร้านปืนนภากรไฟร์อาร์ม
– Benelli M2 5นัด 75,000บาท
ร้านปืนไทยฮันเตอร์
– Remington Versa Max 85,000บาท
– Kel Tec 14นัด 9x,xxxบาท
ร้านปืนสมหมาย
– Typhoon F12 สีดำ/สีเขียว 5นัด 59,500บาท
ร้านปืนไพศิษฐ
– Benelli M2 8นัด 82,000บาท/85,000บาท (ต่างกันที่ศูนย์โกสริงกับศูนย์ไรเฟิล)
– Benelli M4 8นัด 110,000บาท
ร้านปืนพรมีลาภ
– Benelli M2 8นัด 85,000บาท
– Remington Versa Max 85,000บาท


ที่มา : ราคาอาวุธปืน


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...