ทำไมซื้อปืนมาใหม่ต้องยิงกระสุนจริงก่อนที่จะนำไปยิงลูกซ้อม

ปืนทุกยี่ห้อผลิตออกมา เพื่อใช้กับกระสุนที่ได้มาตรฐาน(ลูกจริง)ทั้งเรื่องน้ำหนักหัวกระสุน แก๊ป ปลอกกระสุน ฯลฯ แต่ลูกซ้อมจะผลิตมาเพื่อหัดซ้อมตามชื่อ จะมีคุณภาพต่ำกว่า ทั้งน้ำหนักหัวกระสุน เบากว่า บางทีเจอปลอกเก่านำมาบรรจุใหม่อีก ดังนั้นท่านควรคิดว่าจะเอาลูกอะไรยิงก่อน เพื่อให้กลไกในตัวปืนทำงานให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เหตุที่ต้องยิงลูกจริงก่อน

ก็เพราะในลูกจริงนั้นแรงดันในรังเพลิงจะสูงกว่าลูกซ้อม  ( ก็คือแรงกว่านั้นแหละ )  ซึ่งในปืนใหม่ส่วนใหญ่นั้นค่าความแข็งของรีคอล์ยสริงจะยังแข็งอยู่  ต้องยิงไปสักระยะหนึ่งค่าความแข็งของสปริงจึงจะคงที่และอ่อนตัวลงเล็กน้อย และทำให้ชิ้นส่วนภายในตัวปืนทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเหมือนกับการรันอินรถยนต์นั่นเอง  ซึ่งถ้าหากใช้ลูกซ้อมในบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาสไลด์ถอยหลังไม่สุดเนื่องจากแรงดันในเพลิงสู้แรงต้านของรีคอล์ยสปริงไม่ไหว  ทำให้ไม่สามารถบริกลไกของปนได้ตามปกติ  ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถป้อนกระสุนนัดต่อไปเข้ารับเพลิงได้ หรืออาจทำให้นกสับง้างไม่สุดส่วนจะยิงเท่าไหร่จึงจะยิงลูกซ้อมได้นั้นโดยเฉลี่ยก็ประมาณ  ๑๐๐ – ๒๐๐  นัดขึ้นไป หรือไม่เมื่อผ่านการยิงไปสักระยะหนึ่งแล้วให้ลองนำลูกซ้อมมายิงดู  ถ้ายิงได้โดยไม่ติด
ขัดอะไรก็แสดงว่ายิงลูกซ้อมได้แล้ว  และปืนใหม่จะยิงลูกซ้อมก่อนก็ได้เพียงแต่ต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยหน่อยเนื่องจากลูกซ้อมมักจะมีคราบเขม่าดินปืนและคราบตะกั่วติดค้างภายในลำกล้องมากกว่าลูกจริง  หากยิงลูกซ้อมบ่อย ๆ โดยไม่ทำความสะอาดอาจทำให้ลำกล้องบวมหรือเกิดอาการ เค – บูม ได้


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...