ทำไมซื้อปืนมาใหม่ต้องยิงกระสุนจริงก่อนที่จะนำไปยิงลูกซ้อม

ปืนทุกยี่ห้อผลิตออกมา เพื่อใช้กับกระสุนที่ได้มาตรฐาน(ลูกจริง)ทั้งเรื่องน้ำหนักหัวกระสุน แก๊ป ปลอกกระสุน ฯลฯ แต่ลูกซ้อมจะผลิตมาเพื่อหัดซ้อมตามชื่อ จะมีคุณภาพต่ำกว่า ทั้งน้ำหนักหัวกระสุน เบากว่า บางทีเจอปลอกเก่านำมาบรรจุใหม่อีก ดังนั้นท่านควรคิดว่าจะเอาลูกอะไรยิงก่อน เพื่อให้กลไกในตัวปืนทำงานให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เหตุที่ต้องยิงลูกจริงก่อน

ก็เพราะในลูกจริงนั้นแรงดันในรังเพลิงจะสูงกว่าลูกซ้อม  ( ก็คือแรงกว่านั้นแหละ )  ซึ่งในปืนใหม่ส่วนใหญ่นั้นค่าความแข็งของรีคอล์ยสริงจะยังแข็งอยู่  ต้องยิงไปสักระยะหนึ่งค่าความแข็งของสปริงจึงจะคงที่และอ่อนตัวลงเล็กน้อย และทำให้ชิ้นส่วนภายในตัวปืนทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นเหมือนกับการรันอินรถยนต์นั่นเอง  ซึ่งถ้าหากใช้ลูกซ้อมในบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาสไลด์ถอยหลังไม่สุดเนื่องจากแรงดันในเพลิงสู้แรงต้านของรีคอล์ยสปริงไม่ไหว  ทำให้ไม่สามารถบริกลไกของปนได้ตามปกติ  ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถป้อนกระสุนนัดต่อไปเข้ารับเพลิงได้ หรืออาจทำให้นกสับง้างไม่สุดส่วนจะยิงเท่าไหร่จึงจะยิงลูกซ้อมได้นั้นโดยเฉลี่ยก็ประมาณ  ๑๐๐ – ๒๐๐  นัดขึ้นไป หรือไม่เมื่อผ่านการยิงไปสักระยะหนึ่งแล้วให้ลองนำลูกซ้อมมายิงดู  ถ้ายิงได้โดยไม่ติด
ขัดอะไรก็แสดงว่ายิงลูกซ้อมได้แล้ว  และปืนใหม่จะยิงลูกซ้อมก่อนก็ได้เพียงแต่ต้องหมั่นทำความสะอาดบ่อยหน่อยเนื่องจากลูกซ้อมมักจะมีคราบเขม่าดินปืนและคราบตะกั่วติดค้างภายในลำกล้องมากกว่าลูกจริง  หากยิงลูกซ้อมบ่อย ๆ โดยไม่ทำความสะอาดอาจทำให้ลำกล้องบวมหรือเกิดอาการ เค – บูม ได้


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd