3 บุคคลผู้รักการสะสมปืน สะสมมากกว่าร้อยกระบอกมูลค่ารวมกว่าหลายล้าน

1.พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ครอบครองอาวุธปืนจำนวน 45 กระบอก มูลค่า 4,406,000 บาท

ได้เปิดเผยรายชื่ออาวุธปืนไว้ ดังนี้

1.ยี่ห้อ วันซูสท์ เดี่ยวลูกกรด ขนาด .22 ได้มาวันที่ 15 ต.ค. 2530 50,000 บาท

2.ยี่ห้อ โคลท์ ออโตเมติก ขนาด .45 ได้มาวันที่ 15 ต.ค. 2530 80,000 บาท

3.ยี่ห้อ โคลท์ ออโตเมติก ขนาด .45 ได้มาวันที่ 24 เม.ย. 2532 80,000 บาท

4.ยี่ห้อ สมิธแอนด์เวสสัน รีวอลเวอร์ ขนาด .357 ได้มาวันที่ 6 ก.ย. 2536 40,000 บาท

5.ยี่ห้อ เรมิงตัน เดี่ยวลูกกรด ขนาด .22 ได้มาวันที่ 9 ก.พ. 2537 50,000 บาท

6.ยี่ห้อ มาลิน เดี่ยวไรเฟิล ขนาด .357 ได้มาวันที่ 27 ส.ค. 2538 50,000 บาท

7.ยี่ห้อ มาลิน เดี่ยวไรเฟิล ขนาด .44 ได้มาวันที่ 17 ส.ค. 2538 50,000 บาท

8.ยี่ห้อ เบรานิงค์ ออโตเมติก ขนาด 6.35 ได้มาวันที่ 17 ส.ค. 2538 1.5 แสนบาท

9.ยี่ห้อ ซีแซด ออโตเมติก ขนาด 9 มม. ได้มาวันที่ 10 ต.ค. 2538 70,000 บาท

10.ยี่ห้อ เบลนาลี เดี่ยวลูกซอง 8 นัด ขนาด 12 ได้มาวันที่ 27 ก.ย. 2538 90,000 บาท

11.ยี่ห้อ อันชูสท์ เดี่ยวลูกกรด ขนาด .22 ได้มาวันที่ 5 ก.ค. 2538 40,000 บาท

12.ยี่ห้อ เรมิงตัน เดี่ยวลูกซอง 8 นัด ขนาด 12 ได้มาวันที่ 20 พ.ค. 2538 60,000 บาท

13.ยี่ห้อ สมิท รีวอลเวอร์ ขนาด .357 ได้มาวันที่ 13 มิ.ย. 2539 40,000 บาท

14.ยี่ห้อ เอชเค ออโตเมติก ขนาด 9 มม. ได้มาวันที่ 22 ต.ค. 2543 85,000 บาท

15.ยี่ห้อ โคลท์ ออโตเมติก ขนาด .45 ได้มาวันที่

16 ก.ค. 2542 70,000 บาท 16.ยี่ห้อ โคลท์ ออโตเมติก ขนาด .45 ได้มาวันที่ 5 ม.ค. 2543 70,000 บาท

17.ยี่ห้อ พาราฯ ออโตเมติก ขนาด 9 มม. ได้มาวันที่ 2 สิงหาคม 2543 70,000 บาท

18.ยี่ห้อ สมิธแอนด์เวสสัน รีวอลเวอร์ .357 ได้มาวันที่ 22 พ.ค. 2545 50,000 บาท

19.ยี่ห้อ รูเกอร์ รีวอลเวอร์ ขนาด .357 ได้มาวันที่ 5 สิงหาคม 2545 50,000 บาท

20.ยี่ห้อ คาร์ ออโตเมติก ขนาด 9 มม. ได้มาวันที่ 8 ต.ค. 2545 50,000 บาท

21.ยี่ห้อ เอส ที ไอ ออโตเมติก ขนาด 9 มม. 16 พ.ค. 2546 2 แสนบาท

22.ยี่ห้อ เอส ที ไอ ออโตเมติก ขนาด .40 ได้มาวันที่ 16 พ.ค. 2546 2 แสนบาท

23.ยี่ห้อ กล็อค ออโตเมติก ขนาด 9 มม. ได้มาวันที่ 11 ม.ค. 2548 70,000 บาท

24.ยี่ห้อ โคลท์ ปืนสั้น กึ่งอัติโนมัติ .45 มม. ได้มาวันที่ 10 พ.ย. 2552 70,000 บาท

25.ยี่ห้อ ทึกก้า เดี่ยวไรเฟิล ขนาด .223 ได้มาวันที่ 11 ธ.ค. 2552 2.5 แสนบาท

26.ยี่ห้อ เรมิงตัน เดี่ยวไรเฟิล ขนาด .223 ได้มาวันที่ 30 มิ.ย. 2553 90,000 บาท

27.ยี่ห้อ เอส ที ไอ ปืนสั้งกึ่งอัติโนมัติ .45 ได้มาวันที่ 23 เม.ย.2553 1.3 แสนบาท

28.ยี่ห้อ เรมิงตัน เดี่ยวไรเฟิล ขนาด .223 ได้มาวันที่ 28 ก.ค. 2553 90,000 บาท

29.ยี่ห้อ โคลท์ ปืนสั้นกึ่งอัติโนมัติ .45 ได้มาวันที่ 2 พ.ย. 2553 90,000 บาท

30.ยี่ห้อ กล็อค ปืนสั้นกึ่งอัติโนมัติ ขนาด .45 ได้มาวันที่ 17 มี.ค. 2554 1.5 แสนบาท

31.ยี่ห้อ ซิกซาวเออร์ ปืนยาวลูกกรด .22 ได้มาวันที่ 28 มี.ค. 2554 30,000 บาท

32.ยี่ห้อ อินฟีนิตี้ ปืนสั้นกึ่งอัติโนมัติ ขนาด .45 ได้มาวันที่ 25 ก.พ. 2554 2.4 แสนบาท

33.ยี่ห้อ อินฟินีตี้ ปืนสั้นกึ่งอัติโนมัติ .45 ได้มาวันที่ 25 ก.พ. 2.4 แสนบาท

34.ยี่ห้อ สมิทแอนด์เวสสัน รีวอลเวอร์ .357 ได้มาวันที่ 26 พ.ค. 2554 1 แสนบาท

35.ยี่ห้อ กล็อค ออโตเมติก ขนาด 9 มม. ได้มาวันที่ 23 พ.ค. 2554 1.6 แสนบาท

36.ยี่ห้อ วอลควอทเซ่น เดี่ยวไรเฟิล .17 ได้มาวันที่ 29 เม.ย. 2554 98,000 บาท

37.ยี่ห้อ เรมิงตัน เดี่ยวไรเฟิล .308 ได้มาวันที่ 10 มี.ค. 2552 60,000 บาท

38.ยี่ห้อ เฮนรี่ ปืนยาวลูกกรด .22 ได้มาวันที่ 21 พ.ย. 2555 38,000 บาท

39.ยี่ห้อ มิตเชล์ ปืนยาวลูกกรด .22 ได้มาวันที่ 26 มิ.ย. 2551 58,000 บาท

40. ยี่ห้อ เอสทีไอ ปืนสั้นกึ่งอัติโนมัติ .45 ได้มาวันที่ 9 ต.ค. 2555 2.2 แสนบาท

41.ยี่ห้อ เอสทีไอ ปืนสั้นกึ่งอัติโนมัติ 9 มม. ได้มาวันที่ 9 ต.ค. 2555 89,000 บาท

42.ยี่ห้อ กล็อค ปืนสั้นกึ่งอัติโนมัติ 9 มม. ได้มาวันที่ 9 ส.ค. 2548 48,000 บาท

43.ยี่ห้อ กล็อค ปืนสั้นกึ่งอัติโนมัติ 9 มม. ได้มาวันที่ 18 มิ.ย. 2557 90,000 บาท

44.ยี่ห้อง กล็อค ปืนสั้นกึ่งอัติโนมัติ 9 มม. ได้มาวันที่ 18 พ.ค. 2557 90,000 บาท

45.ยี่ห้อ อินฟินีตี้ ปืนสั้นกึ่งอัติโนมัติ .45 มม. ได้มาวันที่ 26 มี.ค. 2557 2.1 แสนบาท

2.นายสิทธิชัย โภไคยอุดม อดีต รมว.ไอซีที ครอบครอง 320 กระบอกมูลค่ากว่า 22 ล้านบาท

ไม่ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน

ปืนกระบอกแรกที่เขาจับคือปืน SIG SAUER P-239 ขนาด 9 มม.

ผมก็ซื้อสะสมเรื่อยมา มีได้ฟรีอยู่กระบอกเดียวคือปืนของพ่อตา ซึ่งเป็นปืนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ผมซื้อเพราะอยากเปรียบเทียบดูว่าปืนแต่ละแบบมันต่างกันอย่างไร ผมว่าปืนมันน่าสนใจนะ เพราะอานุภาพมันเยอะ ผมอยากรู้ว่าวิธีทำให้แม่นจะทำอย่างไร การออกแบบหัวกระสุนต้องเป็นแบบไหน เดี่ยวลำกล้องต้องมีลักษณะอย่างไร เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น

ก่อนตัดสินใจซื้อปืน สิทธิชัย จะศึกษาหาข้อมูลไปเรื่อย ถ้าถูกใจ ก็จะตัดสินใจซื้อทันที เป็นผลให้มีคลังแสงโดยไม่รู้ตัว

ใน 1 ปีมีตั้ง 365 วัน ถ้าผมซื้อปืนเดือนละ 4 กระบอก ไม่กี่ปีก็ได้แล้ว 320 กระบอก ทุกวันนี้ก็ไปเก็บไว้ตามเซฟ แต่ที่ซื้อทั้งหมดนี้ ทำอย่างถูกกฎหมาย ส่วนใหญ่ปืนที่อยู่ในการครอบครองเป็นปืนอานุภาพต่ำ จึงไม่ได้เป็นคลังแสง และตอนนี้ก็ปิดกรุไปแล้ว เพราะแก่แล้ว ไม่รู้จะเก็บไปทำไม ปืนมันซื้อ-ขายยาก ก็คงต้องให้เป็นมรดกลูกหลาน

3.เจ้าสัว ฟาร์มโชคชัย ครอบครองกว่า 400 กระบอกมูลค่ากว่า 40 ล้าน

ไม่ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน

ตั้งแต่ปืนกระบอกแรกที่คุณโชคชัยมีแล้วก็ฝึกยิงด้วยตัวเองมาตลอด จากนั้นเขาจึงซื้อปืนเพิ่มเติม เรื่อยมาตลอดกว่า 50 ปี จนปัจจุบันมีอยู่ในคลังกว่า 400 กระบอก โดยเจ้าของปืนออกตัวก่อน เลยว่า จะมีคนชอบถามว่าราคาของปืนทั้งหมดนี้เท่าไหร่ ไม่ใช่เพราะไม่อยากบอก ทว่าปืนเหล่านี้ล้วนเป็นของรักของหวงที่มิอาจประเมินค่าได้ อันเนื่องจากมีคุณค่าทางจิตใจ แต่กระนั้นคุณโชคชัยก็ยอมเผยตัวเลขคร่าวๆ ว่า ตอนซื้อมากระบอกละ 20,000-30,000 บาท หากนำมาประเมินราคาในปัจจุบันจะขึ้นไปราว 150,000-200,000 บาท

“ผมสะสมปืนมาถึงวันนี้มีความรู้สึกภูมิใจ เพราะเคยฝันตั้งแต่เด็กอยากมีปืนมากๆ แล้วปืนแต่ละกระบอกที่ผมซื้อก็จะมีที่มาตลอด ว่าเราซื้อมาจากที่ไหน แต่ปืนดีๆ ผมได้มาจากหมอบุญส่ง เลขะกุล ท่านเองก็สะสมปืนมาหลายปีแล้ว พอท่านรู้ว่าผมสะสมท่านก็ยกปืนเกือบ 20 กระบอกมาให้ผม  ผมรักปืนผมก็ห่วง (หัวเราะ) ใครจะมาขอผมคงให้ไม่ได้” กล่าวจบคุณโชคชัยก็หยิบปืนที่เป็นตำนานก่อนจะฟื้นความหลังต่อว่า

“ประมาณ 40 ปีก่อน คุณหมอบุญส่งจะซื้อที่ดินที่สุราษฎร์ธานี 600 ตารางวา ราคา 45,000 บาท แต่มีเงินอยู่แค่ 40,000 บาท พอเห็นปืนกระบอกนี้เลยเอาเงินที่จะไปซื้อที่ดินไปซื้อปืนแบบไม่ลังเล แถมเป็นปืนกระบอกเดียวในโลกก็ว่าได้ ที่มีการแกะสลักรูปสัตว์นานาชนิดเอาไว้มากที่สุดด้วย”


ที่มา :

“จักรทิพย์”ครอบครองปืนทั้งหมด 45 กระบอก มูลค่ารวม 4 ล้านบาท แต่ละกระบอกเจ๋งๆทั้งนั้น

อดีต รมว.ไอซีที ผู้ที่รวยปืนมากที่สุดในไทย ครอบครอง 320 กระบอกมูลค่ากว่า 22 ล้านบาท

เจ้าสัว ฟาร์มโชคชัย ความสุขคือการสะสม สะสมปืนตั้งแต่ยังหนุ่มๆจนตอนนี้มีกว่า 400 กระบอก


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd