10 อันดับปืน 1911 ที่ฝรั่งจัดว่าน่าใช้ที่สุด ในปี 2018

#10 Browning 1911-22 Black Label Medallion Compact

#9 Ruger SR1911 Target

#8 Kimber Micro 9 Raptor

#7 SIG SAUER TACOPS

#6 Colt Delta Elite Rail Gun

#5 Remington R1 Hunter

#4 STI DVC Carry

#3 Ed Brown Compact

#2 Springfield EMP4 Contour

#1 Les Baer Premier II Hunter


ที่มา : จัดอันดับโดย


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...