อาวุธปืน!!….คนจนมีสิทธิ์ไหมครับ?

การบุกจับกุมขบวนการล่าสัตว์ ที่กลางป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี CEO จากบริษัทอิตาเลียนไทยตกเป็นผู้ต้องหาด้วย และมีประจักษ์พยานของกลางครบถ้วน เช่น อาวุธปืนไรเฟิล ปืนลูกซองแฝด และปืนยาวขนาด .22 รวมไปถึงซากสัตว์ป่าสงวนอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้เกิดคำถามว่า ปืนที่มีอานุภาพรุนแรงเหล่านี้ บุลคลทั่วไปสามารถครอบครองได้หรือไม่ !!

ปืนไรเฟิล ปืนลูกซองแฝด และปืนยาวขนาด .22 ปืนเหล่านี้บุคคลทั่วไปสามารถครอบครองได้ โดยนายมนัส สุวรรณรินทร์ ผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 ชี้แจงว่า การครอบครองอาวุธปืนอานุภาพรุนแรงทั้งหมดนี้ ต้องเป็นอาวุธปืนที่มีขนาดลำกล้อง ไม่เกิน 11.45 มิลลิเมตร ผู้ครอบครองต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ มีอาชีพที่มั่นคง มีทรัพย์สินที่มากพอต่อการครอบครองอาวุธปืนเพื่อใช้ป้องกันทรัพย์ และต้องมีเหตุผลที่ดี รวมไปถึงไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ส่วนเหตุผลในการครอบครองส่วนใหญ่มี 4 ข้อ ได้แก่ เพื่อป้องกันตัว ป้องกันทรัพย์สิน การกีฬา และเพื่อการยิงสัตว์ แต่การยิงสัตว์ ปัจจุบันไม่ได้อนุญาต หลังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ขณะที่การขออนุญาตครอบครองอาวุธปืนไรเฟิลนั้น ส่วนใหญ่แล้วมักขอเพื่อการกีฬา

ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลสำหรับผู้ครอบครองปืนนั้น ตั้งแต่ปี 2548 มีข้อมูลในฐานระบบคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด หากมีการขึ้นทะเบียนอาวุธปืน ทั้งหมายเลขผลิต และหมายเลขทะเบียนปืนที่ขอขึ้นทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นผู้ครอบครอง เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต รวมถึงการซื้อขายให้กับบุคคลอื่นครอบครองต่อ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ทันที


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd