เปิดคลังปืน”เสี่ยชูวิทย์” ครอบครอง 22 กระบอกมูลค่ารวมกว่า 1.7 ล้านบาท

เปิดคลังปืนชูวิทย์

นายชูวิทย์แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นตำแหน่งส.ส.วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ระบุว่ามีปืนทั้งสิ้น 22 กระบอก มูลค่า 1,770,000 บท (ดูตาราง) ได้มาระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2554- 30 กันยายน 2556

จากการตรวจสอบรายการอาวุธปืนดังกล่าวพบชนิดที่มีราคาแพงมากสุด คือ 0535 WCA โคลท์ มูลค่า 139,000 และอาวุธปืนที่ได้มาพร้อมกันมากที่สุด วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 จำนวน 3 กระบอก คือ SCM- 106497- CMMG 19110467 โคลท์ และ 0535 WCA โคลท์

ก่อนหน้านี้ตอนรับตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 2 สิงหาคม 2554 นายชูวิทย์แจ้งว่ามิได้เป็นเจ้าของอาวุธปืนแต่อย่างใด

ลำดับที่ รายการ จำนวนหน่วย วัน เดือน ปีที่ได้มา มูลค่า  (บาท)
1 6032233 แฟ๊บอาร์ม 1 30 กันยายน 2556 49,000
2. 10941 โทมาฮอกค 1 28 พฤศจิกายน 2555 39,000
3. LB 28182 เลสแบร์ 1 22 กุมภาพันธ์ 2555 120,000
4. CPU 9893 สมิทฯ 1 17 เมษายน 2555 95,000
5. CNJ  4442  สมิทฯ 1 30 กันยายน 2554 65,000
6. SCM- 106497- CMMG 1 18 พฤษภาคม 2555 70,000
7. AM 168332 ซิกซาวเออร์ 1 10 สิงหาคม 2555 79,000
8. 41308822 อูซี่ 1 21 พฤษภาคม 2555 55,000
9. 19110467  โคลท์ 1 18 พฤษภาคม 2555 89,000
10. GCT 31145 โคลท์ 1 12 กรกฎาคม 2555 89,000
11. 08491911   โคลท์ 1 30 มีนาคม 2555 85,000
12. GT 06536 โคลท์ 1 21 มีนาคม 2555 79,000
13. 0535 WCA โคลท์ 1 18 พฤษภาคม 2555 139,000
14. SCW 982  กล็อค 1 30 เมษายน 2555 89,000
15. SEL  369  กล็อค 1 30 เมษายน 2555 85,000
16. SEL  456  กล็อค 1 17 เมษายน 2555 69,000
17. 37A 004594 ซิกซาวเออร์ 1 23 มีนาคม 2555 79,000
18. U 331815 มอสเบริกซ์ 1 4 ตุลาคม 2555 70,000
19. RH 02943 เชปป้า 1 18 กันยายน 2555 70,000
20. CNH 4123  สมิท 1 13 มิถุนายน 2555 120,000
21. 9398 BAP นอร์ท 1 30 กันยายน 2554 70,000
22. 27 A O65606  ซิกซาวเออร์ 1 24 เมษายน 2555 65,000

ที่มา : isaranews


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd