โดนจับปืนหลังกลับจากสนามยิงปืน แยกกระสุนออกจากปืนสุดท้ายแล้วก็ไม่รอด

จากเหตุการณ์ในกระทู้เว็บ gun.in.th

เรื่องมีอยู่ว่าผมเอาปืนลูกซองไปซ้อมที่สนามยิงปืนโดยแยกชุดลั้นไกของปืนลูกซองและกระสุออกจากกันตัวปืนตัวปืนใส่ไว้ในซองปืนชุดลั่นไกใส่ไว้ในเป้พร้อมกับกระสุนใส่ไว้ท้ายรถเก๋ง

ตอนกลับเจอด่านพี่ท่านขอตรวจค้นก็ให้คนแต่โดยดีแล้วเจออาวุธปืนที่แยกไว้ข้างต้นปืนนั้นถูกต้องและเป็นชื่อของกระผมเองและผมก็แสดงหลักฐานใบป.4บัตรสนามยิงปืนนั้นที่ไปและรูปภาพ

และวีดิโอที่ไปยิง(พูดน้อมน้อมสุดแทบกราบเท้าแต่ไม่เป็นผลสรุปไปโรงพัก)(น้องมีใบป.12ไหมผมเงียบแต่คิดในใจว่าพี่เจ้าหน้าที่ขอได้ไหมเค่ป.3ผมเลือดตาแทบกระเด็น)

**สนามยิงปืนเป็นที่เฉพาะในการซ้อมยิงปืนเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนและอันตรายกับคนอืน แล้วประชาชนที่ซื้อปืนถูกกฎหมายยิงในที่ที่กฏหมายกลับได้ผลอย่างนี้ใช่ไมต่อไป ต่อไปก็คงไม่ต้องไม่ต้องไปสนามยิงปืนแล้วพี่น้อง**

มาดูกันว่าทำไมถึงผิด…

กฏหมายยังไม่ได้แก้ ไม่ว่าจะแยกขนาดไหน ค้นเจอ ก็ อยู่ในคำว่า “ดุลยพินิจ” อยู่ดีละครับ เพราะกฏหมายไม่เปิดช่องให้คนเล่นปืนที่ถูกกฏหมาย ก็ต้องหวังว่าจะเจอพี่หนวดที่เข้าใจครับ

ยังไงก็ผิดอยู่แล้วตามพรบ.อาวุธปืน กฎหมายกำหนดว่า พาติดตัวจึงผิดครับ

มาตรา ๘ ทวิ

ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง
สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเป็น
และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์
ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มี
ขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด

แล้วก็อีกอย่างปืนยาวไม่สามารถออก ป.12 ได้นะครับ

ตามนี้ ครับ ปืนยาว ไม่สามารถออกป.๑๒ ได้ เพราะโดยข้อเท็จจริง ปืนยาวไม่อาจ
เป็นการพาอาวุธปืนติดตัว หรือ พก ได้ ปืนยาว ไม่เหมือนปืนสั้น

การนำพา จึงต้องใส่ซองให้มิดชิด ถึงจะรู้ว่าเป็นซองใส่ปืน และมีปืนอยู่ข้างใน
แต่ต้องไม่สามารถมองเห็นตัวปืน  ถ้ามองเห็นตัวปืน จะผิดกฎหมายปืน ม.๘ ทวิ วรรคสอง
คือพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย

กรณีของ จขกท. ไม่ครบองค์ประกอบตามความผิด ฐานพาอาวุุธปืนติดตัวไปในเมืองฯ
ถ้าให้การปฎิเสธ และร้องขอความเป็นธรรม ต่อพนักงานอัยการในพื้นที่ อาจจะได้รับความเป็นธรรม
โดยไม่ต้องถึงศาล ก็ได้ครับ.


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...