14 สายการบินที่ได้รับอนุญาตให้พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนได้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ดำเนินการเดินอากาศที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้พาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยานพ.ศ. 2563 ที่เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติและได้รับการรับรองแผนรักษาความปลอดภัยผู้ดำเนินการเดินอากาศ จากผู้อำนวยการแล้ว

1. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตถึง (วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 22 กุมภาพันธ์ 2565

2. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดได้รับอนุญาตถึง (วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 20 เมษายน 2565

3. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตถึง (วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 7 พฤษภาคม 2565

4. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)ได้รับอนุญาตถึง (วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 22 มิถุนายน 2565

5. บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัดได้รับอนุญาตถึง(วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 19 กรกฎาคม 2565

6. บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัดได้รับอนุญาตถึง(วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 19 กรกฎาคม 2565

7. บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด ได้รับอนุญาตถึง (วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 26 กันยายน 2565

8. บริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด ได้รับอนุญาตถึง (วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 2 พฤศจิกายน 2565

9. บริษัท เอซี เอวิเอชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตถึง (วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 27 กุมภาพันธ์ 2566

10. บริษัท วีไอพี เจ็ทส์ จำกัด ได้รับอนุญาตถึง (วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 15 มีนาคม 2566

11. บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัดได้รับอนุญาตถึง(วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 3 พฤษภาคม 2566

12. บริษัท แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น เจ็ท จำกัด ได้รับอนุญาตถึง (วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 21 พฤษภาคม 2566

13. บริษัท เจ็ท เอเซีย แอร์เวย์ จำกัด ได้รับอนุญาตถึง (วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 8 สิงหาคม 2566

14. บริษัท เอช เอส เอวิเอชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตถึง (วันสิ้นอายุใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ) 8 สิงหาคม 2566


ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

จุฬา สุขมานพ

ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/187/T_0009.PDF     


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd