นำกระสุนปืนขนาด .38 มาใช้กับปืน ขนาด .357 ผิดกฎหมายหรือไม่ ?

ฎีกาที่ 15274/2553

เรื่อง กระสุนปืน ขนาด .38 สามารถนำไปใช้ยิงร่วมกันกับอาวุธปืน ขนาด .357 ได้จริงหรือไม่นั้น เป็นปัญหาข้อเท็จจริง

จำเลยอาจนำผู้เชี่ยวชาญอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน มาเบิกความพิสูจน์ ต่อศาลว่า กระสุนทั้งสองขนาดวามารถใช้ยิง ในอาวุธปืน ขนาด .357 ได้

แม้แต่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาวุธปืน ยังเคยหารือผมว่า ถ้านำผู้ผลิตอาวุธปืน มาเบิกความต่อศาล ว่า อาวุธปืน ขนาด.357 สามารถใช้ยิงกระสุนขนาด .38 ให้ศาลเชื่อได้ หรือไม่

แน่นอนครับ ศาลต้องเชื่อผู้เชี่ยวชาญ แน่นอน
แต่ นั่นเป็นข้อเท็จจริง มิใช่ข้อกฎหมาย และศาลฎีกาก็อธิบายข้อกฎหมายว่า

….จำเลยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกขนาด .357 แม้เครื่องกระสุนปืนของกลางซึ่งมีขนาด .38 จะใช้กับอาวุธปืนพกขนาด .357 ได้แต่เครื่องกระสุนปืนดังกล่าวก็มิใช่เครื่องกระสุนปืนสำหรับใช้กับอาวุธปืนที่จำเลยได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ จำเลยจึงมีความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่สำหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้

ปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อต่อไปมีว่า การที่จำเลยมีเครื่องกระสุนปืนขนาด .38 ไว้ในครอบครองเป็นความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 หรือไม่ เห็นว่า มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่สำหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้” แปลความได้ว่า หากผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนสำหรับใช้กับอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีและ
ใช้ก็ไม่จำต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่อันเป็นข้อยกเว้นของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และไม่เป็นความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า อาวุธปืนที่จำเลยได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้เป็นอาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ขนาด .357 และกระสุนปืนของกลางที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเป็นเครื่องกระสุนปืนขนาด .38 แม้จะใช้กับอาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ขนาด .357 ได้ดังที่จำเลยฎีกา แต่เครื่องกระสุนปืนดังกล่าวก็มิใช่เครื่องกระสุนปืนสำหรับใช้กับอาวุธปืนที่จำเลยได้รับใบอนุญาตให้มีและให้ใช้ จำเลยจึงมีความผิดฐานมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่สำหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน


ที่มา :


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...