AA-12 ShotGun ปืนลูกซองที่ดีที่สุดในโลก ไร้คู่แข่ง ไม่มีตัวไหนเทียบได้

เป็นปืนลูกซองแบบอัตโนมัติขนาด 12 เกจ ( fully automatic only) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากปืนลูกซองต้นแบบในปี 1972 ที่ออกแบบโดย Maxwell Atchisson ซึ่งได้ใช้ระบบบริหารกลไกแบบ straight blowback พร้อมยิงขณะลูกเลื่อนเปิด ( fine form open bolt )ซึ่งมีโครงสรางปืนแบบง่ายๆ ใช้ประกับรองลำกล้องจากปืนเล็กยาวจู่โจม M-16 ซองกระสุนดัดแปลงมาจาก ซองกระสุนปืนกลเบา BAR ด้ามปืนจาก ปืนกลมือM1A1 Thompson และซองกระสุนแบบก้นหอยที่เขาออกแบบสรางเอง อัตราการยิงของปืนอยู่ที่ 360 นัดต่อนาทีซึ่งมีชื่อว่า Atchisson Assault Shotgun

ต่อมาปี 1987 ได้ขายลิขสิทธิ์ให้กับ Jerry Baber เจ้าของ Military Police Systems, Inc., (MPS) เมือง Piney Flats, รัฐTennessee.ซึ่งได้ใช้ชื่อทางการค้าสำหรับปืนลูกซองนี้ว่า Auto Assault-12, หรือ AA-12 ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนาถึง 18 ปี โดยมีการสร้างต้นแบบขึ้นมาถึง 188 ตัว ซึ่งมีทั้งการออกแบบเป็นระบบต่าง เช่น blowback, gas-operated
ได้เสนอทดสอบกับ United States Marine Corps. ในปี 2004

จนปี 2005 ก็ได้แบบสุดท้ายที่นำมาใช้โดยใช้ระบบบริหารกลไกแบบ Advanced primer ignition (API) blowback ซึ่งระบบนี้เป็นระบบพร้อมยิงขณะลูกเลื่อนเปิด โดยเมื่อลั่นไกปล่อนลูกเลื่อนเคลื่อนที่มาด้านหน้า หน้าลูกเลื่อนจะบรรจุกระสุนเข้าสู่รังเพลิงในจังหว่ะที่กระสุนเคลื่อนที่เข้าสู่รังเพลิงสนิดแล้ว ระบบจะมีโครงนำลูกเลื่อนบังคับให้เข็มแทงชนวนทำงานกระแทกไปที่จอกกระทบแตก โดยไม่มีปีก หรือ บ่าขัดกลอน ด้วยแรงเฉื่อยของระบบ เมื่อลูกกระสุนออกไปพ้นปากลำกล้อง ระบบลูกเลื่อนจะถอยออกมาอยู่ในจังหว่ะพร้อมบรรจุอีกครั้ง อัตราการยิงอยู่ที่ 300 นัดต่อนาที ด้วยระบบบริหารกลไกการยิง และแนวพานท้ายปืนซึ่งอยู่ต่ำกว่าแนวลำกล้องจึงทำให้สามารถยิงได้อย่างนุ่มนวล

AA-12 มีโครงปืนมี 2 ส่วนหลักๆ เครื่องโครงปืนด้านในซึ่งเป็นส่วนรับแรงจากชิ้นส่วนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวต่างๆซึ่งผลิตจากโลหะแผ่นปั้มขึ้นรูป ภายนอกเป็นโครงปืนที่ผลิตขึ้นมาจากวัสดุสังเคราะห์ทนแรงดึงสูง
ใช้ซองกระสุนขนาด 8 นัด แบบกล่อง และแบบ20-32 นัด แบบก้นห้อย สามารถใช้กระสุนขนาด 12 เกจ 2 3/4-นิ้ว ได้ทั้ง buckshot(ลูกปราย), slugs(ลูกโดด), หรือ less-lethal rubber stun batons.
MPS ยังได้ร่วมมือกับ Action Manufacturing Company, and Special Cartridge Companyเพื่อออกแบบกระสุนแบบ FRAG-12 High-Explosive ซึ่งสามารถหวังยิงได้ไกลถึง 200 เมตร (หวังผลในกระสุนแบบปกติ 100 เมตรลงมา)
ในปี 1990 ได้มีการคิดระบบบริหารกลไกด้วยแก๊สช่วงยาวและลั่นไกด้วยนกปืน (US4693170A)

AA12

AA12


ที่มา : เพจ ป.ปืน


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...