เวลาตำรวจเก็บกระสุนปืนได้ ทำไมถึงรู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของ

ตำรวจทราบได้โดยตรวจรอยขีดข่วนของปลอกกระสุน กับ วิเคราะห์เกลียวลูกปืน ครับ

เรียกกันว่า Bullet Inspection โดยจะทำการวิเคราะห์เกลียวลำกล้อง

ว่าหัวกระสุนมีรอยขีดข่วนรูปแบบใด ซึ่งจะไม่ซ้ำกันในปืนแต่ละกระบอกแล้วแต่การผลิตปืนกระบอกนั้น

โดยจะการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ เทียบกับ database ที่มีอยู่และจะทราบได้ว่ายิงมาจากปืนกระบอกใด

การตรวจสอบนี้ จะต้องนำอาวุธปืนต้องสงสัยมาตรวจเกลียวลำกล้องด้วยอุปกรณ์ Barrel Micro-optic

ซึ่งจะวิเคราะห์เบ็ดเสร็จออกมาเป็น matching ว่ากี่ % แล้วตำรวจก็จะตรวจสอบด้วยตาตนเองอีกครั้ง

ในส่วนที่ software แนะนำครัย

ขั้นตอนต่อไปก็วิเคราะห์รอยขีดข่วนที่ปลอกกระสุน และจานท้ายกระสุนว่ามี pattern แบบใด
มีการเจาะที่ center fire หรือ rim fire อย่างไร โดยเทียบกับ database เช่นกันครับ

ปืนทุกกระบอกในโลกมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง เมื่อกระสุนปืนวิ่งผ่านลำกล้องปืน ลักษณะที่ไม่เรียบภายในลำกล้องจะทิ้งร่องรอยเป็นแถบบ้าง เป็นรอยขีดข่วนบ้างไว้ที่ลูกกระสุน ขึ้นอยู่กับลวดลายภายในลำกล้องว่าเป็นอย่างไร ร่องรอยเหล่านี้สามารถบ่งชี้ปืนแต่ละกระบอกได้อย่างแม่นยำ เหมือนกับรอยนิ้วมือที่ใช้ชี้ตัวผู้กระทำผิดมานักต่อนักนั่นเอง คนธรรมดาอาจมองรอยขีดข่วนดังกล่าวนี้ด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านขีปนวิธี หากใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูก็จะยิ่งมองเห็นร่องรอยเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การที่ปืนแต่ละกระบอกมีลวดลายภายในลำกล้องที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเหล่านี้ เกิดจากกระบวนการผลิตสามขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งแต่ละขั้นตอน จะทิ้งร่องรอยแปลกๆ ไว้ เมื่อรวมกันแล้วกลายเป็นลายเซ็นต์ที่ลำกล้องปืนลงนามไว้บนลูกกระสุนแต่ละนัดขณะยิงออกมา
ขั้นตอนที่ 1 คือการเจาะลำกล้องปืนซึ่งทำโดยการเจาะเหล็กรูปทรงกระบอกให้กลวงด้วยสว่านหัวเพชร ซึ่งจะทิ้งร่องรอยเล็กๆ รูปวงแหวนเอาไว้ รอยบางส่วนมักถูกลบออกในขั้นตอนสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 2 เครื่องมือเหล็กกล้าคล้ายสิ่ว ทำหน้าที่คว้านให้เกิดร่องรูปเกลียวภายในปากกระบอกปืน ร่องเกลียวนี้เป็นรางนำกระสุนให้หมุนเป็นเกลียวออกสู่อากาศ ช่วยให้วิถีกระสุนตรงและแม่นยำ เมื่อใช้เครื่องมือชนิดนี้กับปืนกระบอกหนึ่งๆ เครื่องมือจะทื่อลง จึงต้องลับใหม่ให้คมทุกครั้ง ก่อนนำไปใช้กับปืนกระบอกใหม่ ดังนั้น ความกว้างของร่องและรอยที่เกิดจากเครื่องมือชนิดนี้ในปืนแต่ละกระบอก จึงไม่เคยเหมือนกัน
ขั้นตอนที่ 3 การขัดเงาเพื่อขจัดความขรุขระของขอบร่องและขัดภายในลำกล้องปืนให้เป็นทรงกระบอกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การขัดเงาก็จะทิ้งร่องรอยขีดข่วนที่ไม่เหมือนกันไว้ภายในลำกล้องเช่นกัน

ที่มา : pantip


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...