Colt Detective Special ตำนานที่เหลือเพียงลมหายใจ ต้องพ่ายให้กับ S&W M60 ยับ

Colt Detective Special

ผลิตโดย colt แห่งอเมริกา …

ครับ … เป็นปืนดับเบิ้ลแอคชั่น บรรจุ ๕ นัด ศูนย์ตาย

ระบบต่อสู้ ลำกล้อง มี ทั้ง ๒ และ ๓ นิ้ว ระบบความปลอด

ภัยเป็นทรานเฟอร์บาร์ เริ่มสร้างปี ค.ศ.๑๙๒๗ …. แรกเริ่ม

เดิมทีเดียว….เป็นการพัฒนามาจาก colt police special

ปืนปี ๑๙๐๗-๑๙๗๓ โดยเอามาตัดลำกล้อง ให้เหลือ ๒

นิ้ว…กลายเป็นรุ่น colt detective special 1st issue

ในปี ๑๙๒๖ ซึ่งทำขึ้นมาถึง ๔๐๐,๐๐๐ กระบอก….จนถึง

ปี ๑๙๒๗ นั่นแหละครับถึงได้ทำ colt detective special

ขึ้นมา….และล่าสุดได้ทำขึ้นใหม่อีกครั้งในปี ๑๙๙๓ ….

เรื่องน่าเล่น…น่าเก็บหรือไม่นั้น…เป็นความรู้สึกทางใจ

ครับ…เรื่องราคาก็ไม่ทราบ…จริง ๆ ครับ

Colt Detective เป็นปืนคลาสสิกในยุคเดียวกันกับ S&W M60 เรียกว่าเป็นคู่กัดกันก็ว่าได้ น่าเสียดายว่าโคลท์
เลิกผลิต Detective ไปเมื่อไม่นานนี้ทำให้ตำนานคลาสสิกฉบับนี้ต้องปิดตัวลง แต่ก็ยังมี Detective ตกอยู่ใน
เมืองไทยจำนวนมากจนสามารถพบเห็นได้เรื่อยๆในตลาดปืนเก่า

ชอบ

คลาสสิก ฝีมือผลิตเยี่ยมเหล็กขัดมันวับรมดำหนาสวยงาม ด้ามจับถนัด จุหกนัด(เมื่อเทียบกับ ชี๊ฟที่จุห้านัด)
น้ำหนักตัว 623 กรัมที่มากที่สุดในกลุ่มทำให้การยิงนุ่มนวล

ไม่ชอบ

ตัวปืนหนัก ลูกโม่หนาเพื่อให้บรรจุได้หกนัด ทำให้ไม่คล่องตัวสำหรับการพกพา ศูนย์ซึ่งเป็นแบบเก่าเล็งยาก
และท้ายสุดมี ผู้กล่าวว่ารุ่นสุดท้ายฝีมือหยาบเมื่อเทียบกับรุ่นเก่า (ปืนกระบอกที่ทดสอบเป็นปืนรุ่นเก่าอายุกว่า
สามสิบปี) นอกจากนั้นยังมีคนเตือนอีกด้วยว่าแกะกล่องมากระบอกไหนกระบอกนั้นศูนย์ไม่เคยตรง


ที่มา : ครูหาดใหญ่ 

thailand outdoor

Gun Review: Colt Detective Special revolver in .38 Spl

 


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...