• ไม่มีหมวดหมู่

Colt SAA ปืนลูกโม่คาวบอยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก

Colt Single Action Army .45 Peacemaker (Colt S.A.A. .45 Peacemaker) หรือเรียกกันย่อๆ ว่า Colt SAA คือปืนสั้นลูกโม่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรุ่นหนึ่งของอเมริกันยุคคาวบอย ปืนรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัท Colt ตามใบสั่งของรัฐบาลอเมริกันเพื่อใช้เป็นปืนประจำตัวมาตรฐานของทหาร โดยเริ่มส่งเข้าประจำการเมื่อปี ค.ศ 1872 หรือ พ.ศ. 2415 และใช้ต่อเนื่องกันจนถึงปี 1892

เนื่องจากเป็นปืนที่ผ่านการใช้งานในสงครามมาสองครั้ง คือระหว่างชาวอเมริกันกับอินเดียนแดง และสงครามกับพวกเสปน และคนอเมริกันได้รับชัยชนะทำให้สันติสุขกลับคืนมาสู่ประเทศได้ ปืนรุ่นนี้จึงได้รับฉายาว่า Peacemaker ซึ่งแปลว่า ผู้สร้างสันติ แต่บางทีก็มีคนเรียกว่า Peacekeeper ที่แปลว่า ผู้รักษาสันติ

เนื่อง จากเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงมากในยุคนั้น แถมยังมีรูปร่างและสัดส่วนที่สวยงาม ปืนรุ่นนี้จึงเป็นที่นิยมกันมากทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ รวมทั้งพวกคาวบอย เจ้าของคอกปศุสัตว์ และพวกผู้ร้ายในยุคนั้น
ถ้าจำไม่ผิด หนังชุด A Fistful of Dollars, For A Few Dollars More และ The Good, The Bad and The Ugly ที่ทำให้คลิ๊นท์ อีสต์วูด โด่งดัง พระเอกก็ใช้ปืนรุ่นนี้

ดัง นั้นแม้จะถูกปลดประจำการจากกองทหารสหรัฐในปี 1892 แต่ผู้ผลิตก็ยังได้รับใบสั่งและขายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่คนชอบซื้อสะสมกัน แม้ยุคนี้ก็ยังมีผลิตอะหลั่ยและรุ่นใหม่มาขายเป็นระยะๆ (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.peacemakerspecialists.com/)

สำหรับ นักเลงปืนรุ่นนี้ เขาแบ่งปืน Colt S.A.A ออกเป็น 3 รุ่น รุ่นแรก(First Generation) คือรุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี 1873 จนถึงปี 1940 ซึ่งจำนวนผลิตรวมมีประมาณ357,859 กระบอก ขนาดกระสุนมีให้เลือกตั้งแต่ .22 ถึง .476 ไม่ใช่ .45 เท่านั้น (ข้อมูลจาก Wikipedia) เป็นรุ่นราคาสูงสุดในหมู่นักสะสมปืน โดยทั่วไปถ้าได้รับการรับรองโดยสถาบันปืน OWA ว่าเป็นของแท้ ราคาทะลุกระบอกละ $10,000

หลังจากบริษัทโคล์ทเลิกผลิตไปแล้ว 16 ปี ก็ทนต่อเสียงเรียกร้องของแฟนปืนนักสะสมไม่ได้ ต้องผลิตปืนรุ่นนี้ออกมาอีกในช่วงปี 1956-1974 ซึ่งใช้ serial number 0001SA ถึง 73,205SA เรียกว่าเป็นปืน รุ่นที่ 2 (Second Generation) รุ่นที่ 3 (Third Generation) เริ่มผลิตในปี 1976-1982 และหยุดไป

ใน ปี 1994 เป็นช่วงที่กีฬา “Cowboy Action Shooting” ได้รับความนิยมมาก บริษัทโคล์ทจึงเริ่มกลับมาผลิตปืนรุ่นนี้อีกครั้งหนึ่ง เรียกว่าเป็น รุ่นที่ 3 ตอนสาย (Late Third Generation) หรือจะเรียกเป็นรุ่นที่ 4 ก็ได้ และมีการผลิตต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน (2009)


Like ให้ด้วยจะดีมาก