ทำไมตำรวจอเมริกาถึงชื่นชอบและนิยมใช้ปืน GLOCK และ SIG เป็นอย่างมาก

ปัจจุบันนี้ สหรัฐอเมริกามีรัฐทั้งหมด 50 รัฐ  รัฐที่กำหนดให้กระสุนขนาด .40 S&Wเป็นขนาดกระสุนของปืนพกประจำกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีทั้งหมด 26 รัฐ ได้แก่ Alabama, Alaska, Idaho, Illinois, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin, Wyoming, Arizona, Connecticut, Montana, Nevada, South Dakota, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Michigan, Ohio, Colorado, Iowa, California, Kentucky, Delaware และ Louisiana

ใช้กระสุนขนาด .45 ACP หรือ 11 ม.ม. ทั้งหมด 10 รัฐ ได้แก่ New Hampshire, Florida, Georgia, New York, Pennsylvania, South Carolina, Arkansas, Kansas, North Dakota และ West Virginia

ใช้กระสุนขนาด .357 SIG ทั้งหมด 8 รัฐ ได้แก่ Virginia, Oklahoma, Rhode Island, Texas, New Mexico, North Carolina, Washington และ Tennessee

ใช้กระสุนขนาด 9 ม.ม. (9×19 ม.ม.) มีใช้ 4 รัฐ ได้แก่ District of Columbia, Indiana, Hawaii และ New Jersey

ด้านชนิดปืนที่นิยมใช้ที่สุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐอเมริกา คือ Glock 22 เป็นอันดับ 1 SIG Sauer P229 และ SIG Sauer P226 เป็นอันดับ 2 อันดับ 3

ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้จะพบว่า

1. เจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐอเมริกาเลือกใช้กระสุนขนาดใหญ่ไว้ก่อน เพื่อให้มีอำนาจการหยุดยั้งภัยคุกคามที่สูงภายในนัดแรก

2. ยี่ห้อปืนของอเมริกาเองก็ใช่ว่าจะได้รับความนิยมและถูกใช้ประจำการมากที่สุด แต่ปืนที่ใช้มากที่สุดคือ ยี่ห้อ Glock โดยเฉพาะ Glock 22 (.40 S&W) Glock 37 (.45 GAP) ของออสเตรีย รองลงมา คือ SIG P229 (.40 S&W) SIG P226 (.357 SIG) ของเยอรมัน ส่วน S&W M&P 40 ของสหรัฐเองกลับมีให้ใช้น้อยกว่า ซึ่ง Glock 22 มีข้อดีด้านน้ำหนักที่เบากว่า คือมีน้ำหนักเพียง 975 g เมื่อบรรจุกระสุนเต็ม และเป็นปืนที่พร้อมต่อสู้ในระบบเข็มพุ่ง เมื่อดึงขึ้นลำแล้วยิงปืนออกไปปืนจะทำการตั้งระบบใหม่ตั้งแต่ต้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องขึ้นไกปืนอีกครั้ง มี Trigger Safety ที่ต้องลากนิ้วกดเหนี่ยวไกโดยตรงแบบ 2 ชั้น คือ ผ่านการกด Trigger Safety และเหนี่ยวไก ปืนจึงทำงาน

3. ขนาดกระสุนที่เจ้าหน้าที่นิยมมีใช้ทั่วไปของอเมริกา เป็นขนาดกระสุนขนาด .40 S&W  .357 SIG  .45ACP แต่ถ้าเป็นในประเทศไทยจะบอกว่ากระสุนเหล่านี้มันใหญ่เกินไป มีอานุภาพมากเกินไป และมีราคาแพงโดยเฉพาะ .40 S&W .357 SIG จึงไม่เป็นที่นิยมของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย


ที่มา : gotoknow


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd