เปิดภาพประชาชนในรัฐเท็กซัส หลังของเค้านั้นเต็มไปด้วยอาวุธปืน

Guns in Public

ประมวลภาพบรรยากาศในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ภายหลังทางการอนุญาตให้ประชาชน จำนวน 925,726 ราย ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมาย สามารถพกอาวุธปืนได้อย่างเปิดเผย

ซึ่งหลังจากมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1ม.ค.ที่ผ่านมา ก็ทำให้ทั่วรัฐเท็กซัสคลาคล่ำไปด้วยประชาชนที่พกอาุวุธปืนอยู่เต็มทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นถนน หรือร้านค้า สร้างความตื่นตาตื่นใจคล้ายกับเมืองเถื่อนที่ดูในภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง

ทั้งนี้แม้ว่าการพกอาวุธปืนในรัฐเท็กซัสนั้น จะถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็มีข้อห้าม ห้ามพกปืนไปในสถานที่สำคัญ อาทิ โรงพยาบาล, สถานพินิจล, สถานที่จำหน่ายสุราและสิ่งมึนเมา รวมถึงร้านอาหารที่มีป้ายแจ้งเตือนชัดเจน หากฝ่าฝืนสามารถเอาผิดฐานบุกรุกได้

target-1-630


ที่มา : https://halmasonberg.wordpress.com/2014/07/01/the-gun-crisis-in-america-misunderstanding-freedom/


Loading...

You may also like...