HK USP 45 MATCH ปืนเยอรมันชั้นดี ลำยาว ลูกดก

ปืนในชุด USP (Universal Self-loading Pistol) นี้ เป็นผลงานสืบเนื่องจากความพยายามของเอชเค ในการทำปืนต้นแบบให้ตรงตามความต้องการของหน่วยรบพิเศษ (SOCOM) ของสหรัฐช่วงปี1989 ซึ่งได้ผลงานโดยตรงเป็นปืนรุ่น Mark 23 ขนาด .45 ได้ใบสั่งซื้อในปี 1996 แต่ผล พลอยได้คือ USP40 ขนาด .40 ออกขายก่อนในปี 1993 ช่วงที่กระสุนขนาดนี้ยังเป็นที่นิยมสำหรับตำรวจ หลังจากนั้นจึงมีรุ่น USP 9 และ USP 45 ตามมาอีกหลายรุ่น ความยาวลำกล้อง 3.6 นิ้วสำหรับพกซ่อน จนถึง 6 นิ้วของรุ่นยิงเป้าแข่งขัน การทำงานของไกมีทั้ง ดับเบิล/ซิงเกิล และดับเบิลล้วน

ปืน ยูเอสพี ทั้งชุด ใช้โครงโพลิเมอร์เสริมใยแก้ว ทำงานด้วยรีคอยล์ ลำกล้องกระดกเพื่อปลดกลอนตามแบบของเบรานิงก์ ควบคุมจังหวะขัดกลอน/ปลดกลอนด้วยผิวเอียงใต้ลำกล้องส่วนรังเพลิง โดยเบียดรับกับผิวเอียงที่ปลายแกนสปริงลำเลื่อนด้านใน ไม่เบียดกับโครงปืนโดยตรงเหมือนแบบเดิม ซึ่งช่วยให้การอบชุบโลหะทำได้ดีขึ้น เพิ่มความทนทาน และเอชเคเพิ่มแหวนวัสดุสังเคราะห์ไว้ในชุดของสปริงลำเลื่อน สำหรับรับแรงกระแทกช่วยให้ยิงได้นิ่มนวลดีมาก ด้านอายุใช้งานของแหวนตัวนี้คือสองหมื่นนัด ทนไม่แพ้ตัวสปริงเอง

สำหรับ USP 45 Match ปืนนายแบบสัปดาห์นี้ ผลิตในปี 1997 จัดเป็น .45 รุ่นที่ลำกล้องยาวที่สุดของตระกูล USP คือ 6 นิ้วเต็ม เท่ากับรุ่น Elite มีรุ่นที่สั้นกว่าคือ 5.2 นิ้วของรุ่น Expert, 4.4 นิ้วรุ่นมาตรฐาน และ 3.8 นิ้วรุ่น Compact

ความพิเศษของรุ่น Match คือ ลำกล้องที่ยาวเต็ม 6 นิ้ว ให้ความเร็วกระสุนเต็มสภาพ แต่ใช้ลำเลื่อนของรุ่นมาตรฐาน น้ำหนักร่วมของส่วนเคลื่อนถอยหลังเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ใช้สปริงมาตรฐานได้ และเมื่อรวมน้ำหนักถ่วงหน้า ที่ยึดกับโครง ไม่วิ่งถอยหลัง ช่วยลดอาการลำกล้องกระดกเมื่อปีนรีคอยล์ ยิงซ้ำได้เร็ว ให้ความแม่นยำสูงตามแบบปืนยิงเป้าแข่งขันแต่งพิเศษ โดยเอชเคใช้แหวนสังเคราะห์รอบลำกล้องส่วนที่จะเบียดกับปลายลำเลื่อน เพิ่มความฟิตแน่นโดยไม่ต้องใช้บูชลำกล้องแต่งพิเศษ.


ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/719959


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...