ราคาซื้อขายปืน AK-47 ที่ขายอยู่ในตลาดมืด

1.Onilne Darkweb ราคาอยู่ที่
2,800 usd คิดเป็นเงินไทย คือ
89,068.00 บาท

2.ซีเรีย ราคาซื้อขายอยู่ที่ 2,100 usd คิดเป็นเงินไทย 66,864.00 บาท

3.เลบานอน ราคาซื้อขายอยู่ที่
1,606 usd คิดเป็นเงินไทย
51,070.80 บาท

4.เยเมน ราคาซื้อขายอยู่ที่ 1,396 usd คิดเป็นเงินไทย
44,392.80 บาท

5.ไนจีเรีย ราคาซื้อขายอยู่ที่ 1,292 usd คิดเป็นเงินไทย
41,085.60 usd

6.ปากีสถาน ราคาซื้อขายอยู่ที่
1,205 usd คิดเป็นเงินไทย 38,319.00 บาท

7.เม็กซิโก (ชายแดนทางเหนือ)
ราคาซื้อขายอยู่ที่ 1,200 usd
คิดเป็นเงินไทย 38,160 บาท

8.เบลเยี่ยม ราคาซื้อขายอยู่ที่ 1,135 usd คิดเป็นเงินไทย 36,093.00 usd

9.อินเดีย ราคาซื้อขายอยู่ที่ 1,087 usd
คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 34,566.60 บาท

10.โซมาเลีย ราคาอยู่ที่ 750 usd คิดเป็นเงินไทย 23,850.00 บาท

11.อิรัก (ราคาซื้อขายของพวกเคิร์ด)
ราคาอยู่ที่ 700 usd คิดเป็นเงินไทย 22,260.00 บาท

12.อัฟกานิสถาน ราคาอยู่ที่ 600 usd คิดเป็นเงินไทย 19,104.00 บาท

ถามว่าทำไมยังมีการซื้อขาย ปืนเถื่อนพวกนี้อยู่ ปืนพวกนี้ไม่มีเลขทะเบียน เวลานำไปก่อเหตุ มันก็ไม่มีใครตามเจอ

ในส่วนภพ info นี้เป็นข้อมูลเก่าเมื่อปี 2017 ทำให้บางที่ราคาซื้อขายสูงขึ้น เช่น ตลาดมืดเบลเยี่ยม พักหลัง ทางรัฐบาลเบลเยี่ยม ได้เริ่มเอาจริงเอาจัง กับ ตลาดมืดพวกนี้ ทำให้ราคาซื้อขายสูงขึ้นเป็นเท่าตัว