Smith&Wesson 351 PD ลูกโม่ .22 ตัวเล็กแต่ทรงพลัง!!

สมิธ แอนด์ เวสสัน เอ็ม 351พีดี เป็นปืนในตระกูลเพอร์ซัลนั่ล ดีเฟ้นส์พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นปืนสำหรับการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีน้ำหนักเบา เหมาะแก่การพกพาหรือติดเป้หลังเพื่อการสำรวจหรือแค้มปิ้ง ในขณะเดียวกันก็สามารถเฝ้าบ้านเรือนได้ด้วย

สมิธ แอนด์ เวสสันเริ่มพัฒนาเอ็ม 51 คิด กัน แม็กนั่มซึ่งเป็นปืนรีวอลเวอร์ดับเบิ้ล แอ็คชั่น ขนาด .22 แม็กนั่มขึ้นมามาในปี ค.ศ.1960 ป็นปืนโครง-เจ ทรงด้ามแบบสแควร์ บัทท์ ลำกล้อง 3นิ้ว โม่บรรจุ 6นัด โดยมีโม่ขนาด .22 แอลอาร์ให้สามารถเปลี่ยนได้ด้วย เป็นปืนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอีกกระบอกหนึ่ง

เมื่อสมิธ แอนด์ เวสสันพัฒนาปืนในตระกูลพีดีออกมาก็นำเอาเอ็ม 51 มาพัฒนาเป็นเอ็ม 351พีดี ผลิตด้วยวัสดุน้ำหนักเบาลดความยาวลำกล้องจาก 3 หลือ 2นิ้ว เปลี่ยนจากศูนย์ปรับได้มาเป็นศูนย์ไฟเบ้อร์ ออปติก ศูนย์หลังปรับได้ร่องบากรูปตัว V เพื่อความรวดเร็วในการจับเป้าหมาย