S&W Hand Ejector .44 1st Century New ตำนานกองทัพอังกฤษ

สมิธ แอนด์ เวลสัน .44 แฮนด์ อีเจ็คเตอร์ เฟิร์สท์ โมเดล หรือที่เรียกกันว่า ” โอลด์ โมเดล ” ( Old model ) แต่ในหมู่นักสะสมเรียกรุ่นนี้ว่า ทริปเปิ้ล ล็อค หรือเดอะ นิว เซ็นจูรี เนื่องจากเป็นปืนที่พัฒนาออกมาก่อนหน้านี้มีระบบล็อคโม่เพียงแค่ 2 จุดเท่านั้นคือ ที่เดือยท้ายโม่กับปลายคัดปลอกกระสุน แต่ทริปปิ้ล ล็อคเพิ่มระบบล็อคขึ้นที่หน้นบานพับโม่ซึ่งล๊อคกับเดือยที่ฝังไว้ ส่วนท้ายฝักเก็บคันปลอกกระสุน เป็นปืนโครงใหญ่หรือเอ็น- เฟรม ที่สมิธพัฒนาขึ้นมาในปีค.ศ.1870 เป็นปืนกระบอกแรกที่มีฝักเก็บคันคัดปลอกกระสุนซึ่งกลายเป็นมาตฐานสำหรับปืนรีวอลเว่อร์ในทุกวันนี้

มีขนาดความยาวลำกล้อง 5 นิ้ว และ 6 1/2 นิ้วเป็นมาตฐาน แต่ก็มีการผลิตออกมาในขนาดลำกล้อง 4 นิ้วด้วยในจำนวนที่จำกัด ผลิตออกมาในระหว่างปี ค.ศ. 1908-1915 จำนวน 15,375 กระบอกในปีค.ศ.1915 มีการผลิตออกมาในขนาด .455 เว็บเล่ย์จำนวน 5,500 กระบอกเพื่อส่งให้แก่กองทัพบกของอังกฤษ


ที่มา : ข้อมูล ปืนศาสตร์และศิลป์แห่งอาวุธ เล่มที่ 1 โดย วิทยา สุขสมโสตร