SIG Sauer 1911 Nitron Rail สวยงามปราณีต ทันสมัยสุดในรุ่น

สำหรับรุ่น ไนตรอน เรล (Nitron Rail) สิ่งที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นมาตรฐาน คือรางรับอุปกรณ์เป็นเนื้อเดียวกับโครงปืนใต้ลำกล้อง คือส่วนที่เรียกว่า “ครอบกันฝุ่น”  รางรับอุปกรณ์นี้เป็นแบบมาตรฐาน ช่วยให้ติดไฟฉายหรือเลเซอร์ช่วยเล็งได้สะดวก  อาจจะทำให้เสียรูปทรง “คลาสสิก” ของปืน 1911 ไปบ้าง แลกกับประโยชน์ในการใช้งาน มีจุดเริ่มต้นที่นาวิกโยธินสหรัฐ ยืนยันจะใช้ปืนขนาด .45 ออโตฯ สำหรับหน่วยรบพิเศษ จึงรวบรวมปืน 1911 ปลดระวาง มาเปลี่ยนชิ้นส่วนแบบยกเครื่อง  จนในที่สุดตัดสินใจสั่งซื้อปืนใหม่ กำหนดขนาดกระสุน .45 ACP มีรางรับอุปกรณ์ในตัว และต้องใช้ซองกระสุน 1911 จุเจ็ดนัดของเดิมได้ด้วย เท่ากับเป็นการ “ล็อกสเปก” กลับมาใช้ปืน 1911 อีกครั้ง บริษัทโคลท์ชนะประกวด ได้สัญญาสั่งซื้อลอตแรก 4,000 กระบอก ในปี ค.ศ. 2012 ห่างจากครั้งก่อน 101 ปีพอดี

ปืนตามสเปกนาวิกโยธินสหรัฐ เม่ือเทียบกับ ไนตรอน เรล กระบอกนี้ มีเพิ่มเพียงสองจุด คือ ห้ามไกซ้ายขวา และบ่อรับซองกระสุน ซึ่งในกลุ่ม 1911 ของซิก มีปืนที่ตรงสเปกอย่างน้อยสามรุ่น คือ สกอร์เปียน (2 มี.ค. 13), แท็ค-อ็อป (Tactical Operstions) และ คลาสสิก แท็ค-อ็อป โดยรุ่นสกอร์เปียนเคลือบ เซอราโคท (Cerakote) เช่นเดียวกับโคลท์ อีกสองรุ่นเป็นผิวไนตรอน

ไนตรอน เรล เป็น 1911 ที่ซิกปรับแต่งเพียงเล็กน้อยให้เข้ากับยุคสมัย ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ลดความคลาดเคลื่อนของชิ้นส่วน ได้ปืนที่ฟิตแน่นพอดี ความแม่นยำสูงไม่ต้องปรับแต่ง นกสับเป็นแบบห่วง หลังอ่อนหางยาว เรือนสปริงนกสับแบบตรง ไกแบบยิงเป้ามีสกรูหยุดไก ศูนย์แต้มจุดขาวสามจุดของโนแว็ค ลำเลื่อนแบบซิกส่วนล่างเสริมหนา ขอรั้งปลอกติดตั้งด้านนอก ด้ามวัสดุ  G10 แต่งผิวแบบทรายหยาบ ภายในมีระบบล็อกเข็มแทงชนวนเหมือน โคลท์ ซีรีส์ 80 สปริงลำเลื่อนเปลี่ยนเป็นแบบเส้นแบน อายุใช้งานทนทานกว่าเส้นกลม ลำกล้องใช้ระดับแข่งขัน

ไนตรอน เรล เป็น 1911 ที่ซิกปรับแต่งเพียงเล็กน้อยให้เข้ากับยุคสมัย ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ลดความคลาดเคลื่อนของชิ้นส่วน ได้ปืนที่ฟิตแน่นพอดี ความแม่นยำสูงไม่ต้องปรับแต่ง นกสับเป็นแบบห่วง หลังอ่อนหางยาว เรือนสปริงนกสับแบบตรง ไกแบบยิงเป้ามีสกรูหยุดไก ศูนย์แต้มจุดขาวสามจุดของโนแว็ค ลำเลื่อนแบบซิกส่วนล่างเสริมหนา ขอรั้งปลอกติดตั้งด้านนอก ด้ามวัสดุ  G10 แต่งผิวแบบทรายหยาบ ภายในมีระบบล็อกเข็มแทงชนวนเหมือน โคลท์ ซีรีส์ 80 สปริงลำเลื่อนเปลี่ยนเป็นแบบเส้นแบน อายุใช้งานทนทานกว่าเส้นกลม ลำกล้องใช้ระดับแข่งขัน