Smith&Wesson M42 ปืนที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ร้อยปีของสมิธ

Smith & Wesson ผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตปืนรีวอลเวอร์ ที่ทั่วโลกยอมรับในการผลิต แต่ปืนกระบอกนี้เกือบจะไม่ได้รับการกล่าวถึงทั้งที่มีความโดดเด่นในตัวเองไม่น้อย ปี ค.ศ.1957 สมิธฯก็นำ M36 มาพัฒนาใหม่ให้เป็นปืนนกในเช่นเดียวกับ M49 Bodyguard แต่ไม่มีโหนกหุ้มนกสับ เรียกปืนรุ่นใหม่นี้ว่า M40 Centennial ถือเป็นปืนต้นแบบของตระกลู Centennial เป็นปืนที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ร้อยปีของสมิธ แอนด์ เวสสัน โครงอัลลอย โม่เหล็กร่มดำ และมีรุ่น M42 ออกมาผลิตด้วยเหล็กร่มดำทั้งกระบอก

M40 และ M42 ยุติสายการผลิตลงไปในปีค.ศ.1974 จนถึงปีค.ศ.1980 สมิธฯก็นำเอา M42 Centennial มาผลิตใหม่อีกครั้งพร้อมกับพัฒนาเป็น M442 โม่ผลิตด้วยคาร์บอนรมดำ โครงอัลลอย ซึ่งได้รับการผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

5 นัด ในโม่ของ M42 เพียงพอสำหรับการป้องกันตัว แม้จะเป็นโครงเจ แต่สามารถยิงกระสุน .38Spe. แรงสูงประเภท +P ได้อย่างปลอดภัย M42 Centennail .38 spe. เป็นปืนรีวอลเวอร์ลำกล้องสั้นเหมาะสำหรับการพกซ่อน นอกเหนือไปจากการที่เป็นปืนโครง-เจซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดแล้ว ก็ยังไม่มีหงอนนกยื่นออกมาให้เกะกะหรือเกี่ยวติดเสื้อผ้า รูปทรง ความสวยงามดูลงตัวครับ


ข้อมูลนิตยสารกันส์ แอนด์ แทคติกส์ฉบับที่6 ปีที่1 เดือนสิงหาคม 2543