S&W Governor 3 in 1 ลูกโม่ที่ยิงได้ทั้ง .45 และ 410 เหมือนลูกซอง

หลังจากในปี 2006 Taurus International ได้ผลิต ปืนพกรีวอลเว่อร์ ดับเบิ้ล/ซิงเกิ้ล แอคชั่น Taurus Judge ใช้บรรจุกระสุน ได้ 5 นัดพร้อมกันและยิงกระสุน 2 ขนาด และ 2 ชนิด (.45 Long Colt และ กระสุนลูกซอง 410 ใน 2 ขนาดความยาว คือ กระสุน 2.5″ และกระสุน 3″) ในรังเพลิงเดียวกัน

ต่อมาในปี 2011 S&W จึงได้ผลิตปืนพกในแบบเดียวกัน แต่สามารถบรรจุกระสุนได้ถึง 6 นัด ใน 3 ชนิดและยิงได้ในรังเพลิงเดียวกัน คือ .45ACP, .45 Long Colt และ กระสุนลูกซอง 410 โดยสร้างขึ้นบนโครงปืนขนาด Z Frame ของ S&W(เป็นการขยายขนาดขึ้น จากโครง N ) แต่ใช้ Grip ขนาด โครง K มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Cylinder 1.75″ และขนาดความยาว Cylinder 2.55″ เพื่อรองรับกระสุนลูกซอง 410 ที่ยาว 2.5″(รวมความยาวคริ้มป์กระสุนหลังยิง) โดยมี ช่องว่างระหว่าง Cylinder ถึงท้ายลำกล้องปืน หรือ cylinder-bore gap 0.005″ มีสร้าง 2 แบบคือ โครงปืน สะเตนเลสแท้ และ โครงเบา สะแกนเดียมแอลลอยล์(scandium Alloy หนักเพียง 29.6 ออนซ์(839 กรัม) โดยในรุ่นโครงเบา ศูนย์หลังร่องบาก ส่วนศูนย์หน้า มีทั้งศูนย์หน้า Tritium Night Sight และ แบบศูนย์ แบบ Crimson Trace Laser Grip

ปืนจะจำหน่ายมาพร้อมกับ Full Moonclip เพื่อบรรจุกระสุน .45 ACP ซึ่งเป็นกระสุนแบบ Rimless เพื่อยึดตัวกระสุนไว้ รวมทั้งรองรับกับ extractor สะดวกในการคัดปลอก และ เพื่อการบรรจุกระสุนเร็วเหมือนเป็น speed loader (โดยมีการเซาะร่อง(recessed cylinder) ที่ท้ายช่องรังเพลิงของ cylinder และพร้อมส่ง moonclip แบบบรรจุ 6 นัด 2 ชิ้น และ บรรจุ 2 นัด 3 ชิ้น เพื่อบรรจุกระสุน .45ACP พร้อมกับกระสุน .45 Long Colt และ กระสุนลูกซอง 410 ใน Cylinder เดียวกัน จึงได้ฉายาว่า “Mix Six” โดยท้าย cylinder จะเซาะร่อง (recess) ไว้รับ moon clip ลึก .025″ เพื่อรับกับ moon clip หนา .035″

Smith & Wesson Governor

  • Caliber: .45 ACP/.45 Colt/.410
  • Barrel: 2.75 inches
  • OA Length: 8.5 inches
  • Weight: 29.6 ounces (empty)
  • Grip: Synthetic
  • Sights: Tritium front, fixed rear
  • Action: DA/SA
  • Finish: Black
  • Capacity: 6


ที่มา : Guns_City