BERETTA PX4 STORM .40 S&W ลูกดก 14 นัด แรงเหนือ 9 มม.

PX4 STROM .40

ปืนที่ขอแนะนำในวันนี้ คือ BERETTA PX4 STROM ขนาดกระสุน .40 S&W เป็นปืนกึ่งอัตโนมัติโครงโพลีเมอร์ ขนาดมาตรฐาน ลำกล้อง 4″ ระบบปฏิบัติการแบบ SHORT RECOIL ลำกล้องหมุน เป็นปืนที่ใช้ระบบเดียวกับปืนในตระกูล COUGAR 8000 ซึ่งมีโครงเป็นอัลลอยด์ ต่อมา BERETTA ได้ไปตั้งบริษัทลูกในประเทศตุรกีชื่อบริษัทสโตเกอร์ STOEGER จึงได้มอบหมายให้ผลิตและจำหน่ายปืนรุ่นคูการ์ไปเลย โดยให้ตั้งชื่อรุ่นใหม่ว่า STOEGER COUGAR ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมที่ประกับด้าม ดังนั้น ในมือผู้ใช้จึงมีปืนตระกูลคูการ์อยู่ 2 แบบ แบบเก่าที่ด้ามจะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศร 3 ดอกที่ประกับด้าม ผลิตโดย BERETTA อิตาลี อีกแบบหนึ่งที่ด้ามจะเป็นวงกลม นั่นคือ สโตเกอร์คูการ์ ผลิตโดยบริษัทสโตเกอร์แห่งตุรกี