SIG Sauer 1911 Platinum ออกมาสะเทือนทั้งวงการ คู่แข่งตายเรียบ

SIG-Sauer M1911 Platinum

เมื่อซิก-ซาวเอ้อร์เข้าไปตั้งบริษัทลูกในอเมริกาภายใต้ชื่อ “ซิก อาร์มส ” ซึ่งผลิตอาวุธปืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

และมีการแข่งขันกันอย่างร้อนแรง ซิก อาร์มสจึงได้พัฒนาปืนรุ่นใหม่ๆออกมาโดยนำเอาโครงสร้างพื้นฐานหรือแบบแปลนที่สมบูรณ์อยู่แล้ว มาพัฒนาแบบ ” ต่อยอด ” ตอบสนองความต้องการของตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบรรดาผู้ผลิตรายได้อื่นๆ ซิก-ซาวเอ้อร์ เริ่มหันมาจับตลาดเอ็ม 1911 และพัฒนาปืนในปฏิบัติการนี้ออกมาเมื่อไม่กีปีที่ผ่านมานี่เอง ถือว่าใหมามาก เมื่อเทียบกับผู้ผลิตยี่ห้ออื่นๆ

แต่ด้วยความเป็นบริษัทเป็นผู้ผลิตอาวุธปืนระดับคุณภาพชั้นแนวหน้า เมื่อทำเอ็ม 1911 ออกมาย่อมสั่นสะเทือนทั้งวงการ สไลด์ของ 1911 แพล็ทตินั่มทำด้วยแท่งสเตนเลสสกัดขึ้นรูปตัดกับโครงปืนสีดำแบบทูว์ -โทน เหลี่ยมมุมเหมือนกับ 220,226 เข้าไว้อย่างชัดเจน ด้านข้างปาดเล่นระดับตั้งแต่กลางปากช่องคายปลอกไปจนถึงปลายสไล้ด์ ทำให้ดูเพรียวยาวมีมูว์ฟเม้นท์มากขึ้น

โครงปืนเป็นสเตนเลสร่มดำด้าน ดไวท์ โคฟเว่อร์ ( Dust Cover ) หรือ ” รางปืน ” ยาวกว่าเอ็ม 1911มาตฐาน ฟิตติ้งสไล้ด์กับโครงปืนเฉพาะปากกระบอกด้วยแผนกคัสต้อม ช็อป ของซิก-ซาวเอ้อร์ อิ๊งซ์ ลำล้องสเตนเลส เกลียวแบบแลนด์ส แอนด์ กรู๊ฟส์ ( Lands and Grooves ) 6 เกลี่ยวเวียนซ้าย ใช้ไก้ด์ร็อดสั้นเพื่อให้เชื่อถือได้มากที่สุด ข้อมูลจำเพาะ

ผู้ผลิต ซิก ซาวเออร์ อิ๊งซ์
ขนาด .45 เอซีพี
ปฏิบัติการ ซิ่งเกิ้ล แอ็คชั่น
ระบบนิรภัย ห้ามไก,หลังอ่อน
บรรจุ 8+1 นัด
ศูนย์ ระบบต่อสู้ปรับ 4ทิศทาง
ลำกล้อง 4.8 นิ้ว
ยาวตลอด 8.53 นิ้ว
น้ำหนักไก 2.5 ปอนด์
สไล้ด์ สเตนเลส
โครงปืน สเตนเลสรมดำ


ข้อมูล ปืนศาสตร์และศิลป์แห่งอาวุธ

โดย วิทยา สุขสมโสตร


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...