ไซเรนเซอร์นอกจากช่วยลดเสียงแล้ว ยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้าง

ประสิทธิภาพการลดเสียง

เสียงปืนทั่วไปที่ไม่ติดท่อเก็บเสียงจะเกิด เสียงดัง “ปัง” ซึ่งมีระดับความดังประมาณ 140-170 เดซิเบล แต่ฉากยิงกันโดยใช้ปืนติดท่อเก็บเสียง
ในภาพยนตร์ฮอลลีวูด คนดูจะได้ยินเสียงปืนดังแค่“ฟิ้ว” หรือ “ฝุบ” ซึ่งทำให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องปืนเชื่อว่า อุปกรณ์นี้สามารถลดเสียงปืนได้เกือบทั้งหมด
โดยไม่ทราบว่า นี่เป็นความเกินจริงที่ภาพยนตร์นำเสนอออกมา เพราะความจริงคือ การยิงปืนที่ติดท่อเก็บเสียงก็ยังทำให้เกิดเสียงดัง 130-145 เดซิเบล
เนื่องจากท่อเก็บเสียงทั่วไปสามารถลดเสียงดังลงได้ประมาณ 14–43 เดซิเบล (ขึ้นอยู่กับแบบ) อย่างไรก็ตามท่อเก็บเสียงคุณภาพสูงบางรุ่นอาจสามารถลด
ระดับความดังลงมาเหลือเพียง 117 เดซิเบลได้เช่นกัน

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งกำเนิดเสียงดังต่างๆ จะเห็นว่า เสียงปืนที่ติดท่อเก็บเสียงมีค่าใกล้เคียงเสียงเครื่องบินไอพ่น ขณะที่คณะทำงาน
ด้านความปลอดภัยทางอาชีพและสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Occupational Safety and Health Administration) กำหนดให้เสียงที่ดัง
เป็นช่วง (impulsive noise) เช่น เสียงปืน ต้องมีระดับความดังไม่เกิน 140 เดซิเบล ทำให้บริษัทผลิตท่อเก็บเสียงที่สามารถลดระดับความดังของเสียงปืน
ให้น้อยกว่า 140 เดซิเบลนำไปใช้บรรยายเป็นสรรพคุณของท่อเก็บเสียงว่า อุปกรณ์ช่วยให้ได้ยิน
อย่างปลอดภัยผลพลอยได้อื่น นอกจากช่วยลดเสียงปืนแล้วท่อเก็บเสียงยังให้ประโยชน์อย่างอื่น ได้แก่

1.ลดแรงถีบ (Recoil) เพิ่มความแม่น

(Precision) ก๊าซร้อนความดันสูงที่เกิดขึ้นเมื่อยิงปืนที่ไม่ติดท่อเก็บเสียงจะทำให้ลูกกระสุนเบี่ยงทิศทางไปเล็กน้อยเมื่อออกจากปากกระบอกปืน แต่เมื่อใส่ท่อ
เก็บเสียงก๊าซร้อนความดันสูงจะถูกดักเอาไว้ขั้นหนึ่งก่อน ซึ่งช่วยลดแรงถีบลงได้ประมาณร้อยละ 15–30นอกจากนี้น้ำหนักของอุปกรณ์เองก็มีส่วนช่วยถ่วง
ปลายปืนไว้ด้วย จึงมีผลให้ยิงได้แม่นยำมากขึ้น

2.ลดการสูดดมไอตะกั่ว ความร้อนจากการ

เผาไหม้ดินปืนสามารถทำให้ตะกั่ว (ของหัวกระสุนปืน) บางส่วนระเหยเป็นไอ และพุ่งออกทางปากกระบอกปืน การติดท่อเก็บเสียงจะกักให้ก๊าซร้อน
และไอตะกั่วควบแน่นอยู่ภายในอุปกรณ์ ลดโอกาสสูดดมไอตะกั่วให้ผู้ยิง อย่างไรก็ตามในทางกลับกันเนื่องจากตัวอุปกรณ์เองก็เป็นอุปสรรคกีดขวางการ
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าของก๊าซร้อนเช่นกัน ดังนั้นท่อเก็บเสียงอาจจะทำให้เกิดแรงดันย้อนกลับ (back pressure) มากขึ้นกระทั่งก๊าซร้อนพุ่งออกทางด้าน
หลังปืนเข้าใส่หน้าผู้ยิงได


ที่มา : https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/250_17-22.pdf


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...

watch anime online free watch movies free online watch tv series online free free watch movies online myflixer flixtor watch series online free watch series soap2day movies watchmovieshd watch series hd