ไซเรนเซอร์นอกจากช่วยลดเสียงแล้ว ยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้าง

ประสิทธิภาพการลดเสียง

เสียงปืนทั่วไปที่ไม่ติดท่อเก็บเสียงจะเกิด เสียงดัง “ปัง” ซึ่งมีระดับความดังประมาณ 140-170 เดซิเบล แต่ฉากยิงกันโดยใช้ปืนติดท่อเก็บเสียง
ในภาพยนตร์ฮอลลีวูด คนดูจะได้ยินเสียงปืนดังแค่“ฟิ้ว” หรือ “ฝุบ” ซึ่งทำให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องปืนเชื่อว่า อุปกรณ์นี้สามารถลดเสียงปืนได้เกือบทั้งหมด
โดยไม่ทราบว่า นี่เป็นความเกินจริงที่ภาพยนตร์นำเสนอออกมา เพราะความจริงคือ การยิงปืนที่ติดท่อเก็บเสียงก็ยังทำให้เกิดเสียงดัง 130-145 เดซิเบล
เนื่องจากท่อเก็บเสียงทั่วไปสามารถลดเสียงดังลงได้ประมาณ 14–43 เดซิเบล (ขึ้นอยู่กับแบบ) อย่างไรก็ตามท่อเก็บเสียงคุณภาพสูงบางรุ่นอาจสามารถลด
ระดับความดังลงมาเหลือเพียง 117 เดซิเบลได้เช่นกัน

เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งกำเนิดเสียงดังต่างๆ จะเห็นว่า เสียงปืนที่ติดท่อเก็บเสียงมีค่าใกล้เคียงเสียงเครื่องบินไอพ่น ขณะที่คณะทำงาน
ด้านความปลอดภัยทางอาชีพและสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Occupational Safety and Health Administration) กำหนดให้เสียงที่ดัง
เป็นช่วง (impulsive noise) เช่น เสียงปืน ต้องมีระดับความดังไม่เกิน 140 เดซิเบล ทำให้บริษัทผลิตท่อเก็บเสียงที่สามารถลดระดับความดังของเสียงปืน
ให้น้อยกว่า 140 เดซิเบลนำไปใช้บรรยายเป็นสรรพคุณของท่อเก็บเสียงว่า อุปกรณ์ช่วยให้ได้ยิน
อย่างปลอดภัยผลพลอยได้อื่น นอกจากช่วยลดเสียงปืนแล้วท่อเก็บเสียงยังให้ประโยชน์อย่างอื่น ได้แก่

1.ลดแรงถีบ (Recoil) เพิ่มความแม่น

(Precision) ก๊าซร้อนความดันสูงที่เกิดขึ้นเมื่อยิงปืนที่ไม่ติดท่อเก็บเสียงจะทำให้ลูกกระสุนเบี่ยงทิศทางไปเล็กน้อยเมื่อออกจากปากกระบอกปืน แต่เมื่อใส่ท่อ
เก็บเสียงก๊าซร้อนความดันสูงจะถูกดักเอาไว้ขั้นหนึ่งก่อน ซึ่งช่วยลดแรงถีบลงได้ประมาณร้อยละ 15–30นอกจากนี้น้ำหนักของอุปกรณ์เองก็มีส่วนช่วยถ่วง
ปลายปืนไว้ด้วย จึงมีผลให้ยิงได้แม่นยำมากขึ้น

2.ลดการสูดดมไอตะกั่ว ความร้อนจากการ

เผาไหม้ดินปืนสามารถทำให้ตะกั่ว (ของหัวกระสุนปืน) บางส่วนระเหยเป็นไอ และพุ่งออกทางปากกระบอกปืน การติดท่อเก็บเสียงจะกักให้ก๊าซร้อน
และไอตะกั่วควบแน่นอยู่ภายในอุปกรณ์ ลดโอกาสสูดดมไอตะกั่วให้ผู้ยิง อย่างไรก็ตามในทางกลับกันเนื่องจากตัวอุปกรณ์เองก็เป็นอุปสรรคกีดขวางการ
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าของก๊าซร้อนเช่นกัน ดังนั้นท่อเก็บเสียงอาจจะทำให้เกิดแรงดันย้อนกลับ (back pressure) มากขึ้นกระทั่งก๊าซร้อนพุ่งออกทางด้าน
หลังปืนเข้าใส่หน้าผู้ยิงได


ที่มา : https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/250_17-22.pdf


Like ให้ด้วยจะดีมาก

You may also like...